Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Nakon izuzetno kišovitog svibnja i početka lipnja, prognostičari u narednim danima najavljuju suho i toplo vrijeme šte će pogodovati aktivnosti i ishrani štetnika u nasadima lijeske. Najznačajniji među njima su ljeskotoč i fitofagne stjenice. Osim direktnih šteta koje uzrokuju navedeni kukci, na mjestima uboda i oštećenja ploda u vlažnim se uvjetima razvija trulež koju uzrokuju gljivice iz rodova Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria.

 

Da bismo smanjili udio trulih plodova potrebno je suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske (ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida.

Za zaštitu od  pepelnice lijeske (Phyllactinia corylea) mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora.

 

Tablica 1. Fungicidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetni organizam
bakreni spojevi Bordoška juha Caffaro 20 WP bakterioze i truleži ploda
Champion WG 50 bakterijske i gljivične bolesti
Cuprablau Z bakterijska pjegavost
Cuprablau Z 35 WG Bakterijska pjegavost, bakterijski rak, poligonalna pjegavost, lom stabljike
Airone SC bakterijske i gljivične bolesti
Neoram WG rak kore
sumpor Cosavet DF pepelnica
Chromosul 80 pepelnica i lijeskova grinja
Kumulus DF pepelnica i lijeskova grinja
Microthiol special disperss pepelnica i lijeskova grinja
piraklostrobin + boskalid Signum pjegavost lista

 

 

Tablica 2. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar Pripravak Štetnik Napomena
spirotetramat Movento lisne i štitaste uši
spinosad Laser jabučni savijač prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom
deltametrin Decis 100 EC lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač
Scatto
Rotor super
Demetrina 25 EC
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF štetne gusjenice prikladan za ekološku proizvodnju

 

 

U nasadima oraha tijekom kišnih dana dolazi do infekcija uzročnikom sive pjegavosti oraha te bakterioze oraha. Za zaštitu od sive pjegavosti može se koristiti Signum,  a za zaštitu od bakterioza Serenade ASO i pripravci na bazi bakra.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis