Obavijest voćarima

Nestabilno vrijeme praćeno pljuskovima lokalnog karaktera se nastavlja i u narednim danima, zaštitna sredstva su isprana, stoga upozoravamo voćare na moguće nove infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis).

Preporučujemo uporabu jednog od preventivnih fungicida: Captan WP 50, Merpan 80 WDG,Scab 80 WG, Kastor ili Polyram. U slučaju nastalih infekcija preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 EC, Difcor, Sercadis plus ili Difenzone.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama, preporučujemo zaštitu uporabom navedenih kurativnih pripravaka na osnovi difenkonazola i fenbukonazola.

Nije zabilježen kritičan broj jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella), pa preporučujemo daljnje praćenje.

 

U nasadima bresaka, nektarina i šljiva preporučujemo zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) uporabom fungicida Captan WP 50, Kastor ili Delan 700 WDG, a u nasadima bresaka sa izraženom pojavom pepelnice uporabite Luna experience ili Nativo koji djeluju i na trulež ploda (Monilinia fructigena).

 

Pripravke koristite sukladno dozvolama, poštujući karencu.

 

U nasadima bajama bilježimo pojavu monilija ali i Diaporthe amygdaly. Preporuka je uklanjanje zaraženih izboja kad se stabiliziraju vremenski uvjeti (nekoliko dana bez padalina).

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis