Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

U danima 17.5. i 29.5. 2022. uputili smo prve upute i upozorenja za usmjerene mjere zaštite cime krumpira, prvenstveno od uzročnika krumpirove plijesni (Phytophthora), koncentrične pjegavosti (Alternaria) i štetnih organizama životinjskog podrijetla (Leptinotarsa).

U proteklom mjesecu svibnju zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Od 20.5. do 08.6. 2023. najviše su temperature zraka u Međimurju gotovo svakodnevno bile u rasponu 23°-29°C! U proteklom mjesecu svibnju više je oborina bilježeno u zapadnom dijelu Županije (npr. lokalitet Železna Gora) u odnosu na središnje i istočne mjerne lokalitete (vidi Tablicu 1.)! Naprotiv, od početka ovog mjeseca lipnja više oborina bilježimo u istočnom Međimurju (npr. lokalitet Kotoriba) u odnosu na središnje i zapadne dijelove Županije (vidi Tablicu 2.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krumpira tijekom proteklog mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 252,2 mm 11.970 minuta 68,00 % 15,43°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,29 % 15,10°C
Kotoriba 112,8 mm 13.980 minuta 79,00 % 15,60°C
Donja Dubrava 92,6 mm 18.475 minuta 75,71 % 15,55°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krumpira u prvoj dekadi mjeseca lipnja 2023. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 09.6. 2023. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  26,6 mm 3.560 minuta 70,00 % 18,51°C
Mursko Središće 14,4 mm 4.425 minuta 83,13 % 18,69°C
Kotoriba 54,2 mm 4.750 minuta 84,00 % 18,33°C
Donja Dubrava 38,0 mm 6.095 minuta 82,82 % 18,66°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

 

U narednih 5-6 dana očekujemo toplo, sparno i nadalje povremeno kišovito razdoblje s najvišim temperaturama zraka 20-25°C! Zbog veće količine oborina u prve dvije dekade mjeseca svibnja prvu pojavu simptoma najopasnije bolesti krumpira plamenjače (Phytophthora) bilježimo u danima nakon 21. svibnja o.g. (npr. na lokalitetima Belica, Prelog, Orehovica, Šenkovec) naročito na ranijim sortama krumpira (npr. Riviera, Adora, Sunita, Colomba, Primabella, Labela, Bellarosa)!! Kritična mjesta su depresije ma parcelama gdje se u krumpirištima zadržava voda, te uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)! Stoga proizvođačima krumpira u narednom razdoblju preporučujemo svakodnevno pregledavati usjeve i u preporučenim razmacima provoditi mjere zaštite! Jače su osjetljive na raniju pojavu krumpirove plijesni sorte krumpira ranijeg dospijeća i bujnije cime (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa,  Arizona, Vineta, Primabella, Sunita…)!

Zbog toplog i vrlo sparnog razdoblja u danima nakon 20. svibnja o.g. bilježimo i vrlo povoljne početne uvjete za razvoj koncentrične pjegavosti na cimi krumpira (Alternaria solani), a simptome ove bolesti pronalazimo od kraja mjeseca svibnja (26.5.) (npr. na sortama Jolene, Cambera, Desiree)! Pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području uz riječne doline zbrojna je vrijednost od početka mjeseca lipnja 15, a zbog najavljenog vrućeg i sparnog razdoblja u narednih tjedan dana očekujemo jače naknadno (epidemijsko) širenje ove bolesti u slabije zaštićenim usjevima!

Stoga tržnim proizvođačima krumpira nadalje savjetujemo nastaviti redovitu kontrolu zdravstvenog stanja krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, u blizini mjesta sa odbačenim prošlogodišnjim gomoljima, te uz riječne doline Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga (rosa, magla)! Na uzročnike obje bolesti su jače osjetljive ranije sorte krumpira koje su ranije cimom “zatvorile” redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Primabelle, Bellarosa, Arizona, Vineta, Severina…)!

Preporučujemo istovremeno koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Razmake između aplikacija preporučujemo skratiti na najviše 8-10 dana (izuzev na poljima koja su napadnuta plamenjačom ili krumpirovom plijesni (Phytophthora) – u tom slučaju skratiti razmake među aplikacijama na samo 4-5 dana)!!

 

Stanje u polju: Na pokusnoj parceli u središnjem dijelu Županije gdje se redovito provode tjedne preventivne mjere zaštite, sa 15-ak različitih sorti krumpira (npr. Riviera, Severina, Arizona, Jolene, Constance, Paradiso, Lugano, Prince, Palace, napoleon, Esmee, Corazon, Agostino, Alouette) većina sorti je početkom ovog tjedna započela cvatnju (06.6.), te nema znakova uzročnika bolesti. U poljskim mikro-pokusima uz rijeku Muru i središnjem dijelu Županije, nakon prvih usmjerenih aplikacija na 13 različitih varijanti i nekoliko sorti krumpira (Riviera, Primabelle, Sunita, Jolene, Cambera, Desiree), bilježimo pojavu prvih simptoma koncentrične pjegavosti (Alternaria) i plamenjače (Phytophthora) (na netretiranim biljkama)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

 

Prve kritične brojeve ličinki prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na poljima krumpira uzgajanim deklariranim sjemenom primijetili smo tek krajem mjeseca svibnja i početkom lipnja (kasnije nego prethodne), te je većina tržnih proizvođača usmjereno suzbijala ovog štetnika krajem svibnja i/ili početkom lipnja o.g.! Na nezaštićenom polju na kojem je obavljena sadnja “farmerskog sjemena” sorte Bellarosa ličinke krumpirove zlatice su prije dva dana (07.6.) uništile >15 % lisne površine! Budući nadalje pronalazimo jajna legla potrebno je provoditi i redovite preglede o njihovoj mogućoj pojavi, te samo prema stvarnoj potrebi obaviti primjenu dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog štetnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Na cimi krumpira bilježimo i prvu pojavu zelene štitaste stjenice (Nezara viridula). Proteklih su godina jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta i na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah)! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

 

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr).

 

U prvim smo aplikacijama (do kraja cvatnje krumpira) preporučili dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili morskih algi, a naknadno (nakon cvatnje krumpira – u vrijeme formiranja gomolja) isto vrijedi kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

VAŽNO: Na poljima gdje počinje vađenje ranog krumpira više ne preporučujemo obavljati mjere zaštite, odnosno u ranim sortama krumpira a prema planu vađenja gomolja voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis