Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Stalne oborine i sparno vrijeme pogoduju širenju bolesti voća. U nasadima šljiva ponoviti zaštitu protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) jednim od fungicidnih pripravaka: Merpan 80 WDG ili Kastor.

 

Protiv šljivinog savijača (Cydio fundebrana) primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Decis 100 i dr.

 

U nasadima višanja za suzbijanje kozičavosti (Blumeriella jaapii) upotrijebiti pripravak: Luna Experience, koji djeluje protiv truleži ploda (Monilia fructigena), K-3 dana.

 

Praćenjem trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) još uvijek nalazimo nove ulove, te je potrebno ponoviti zaštitu višanja protiv ovog štetnika jednim od insekticida: Decis 100. Mospilan 20 SG, Rotor super (voditi računa o karenci).

 

Prije primjene insekticida pokositi cvatući korov!

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis