Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

U protekla dva dana na nekim lokalitetima palo je i preko 60 mm oborina. I dalje se predviđa mogućnost pojave lokalnih oborina. Ove količine kiše dovode do ispiranja sredstava, a uvijete za razvoj bolesti i dalje su povoljni. Od sredstava je potrebno koristiti neki od dolje navedenih fungicida i to onaj koji je do sada najmanje puta korišten.

Kaptana: (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Khapo 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG)

Metiram: (Polyram) i dr.

Ditianon: Delan 700 WDG, Ditoflo 700 WG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo

Kod suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) osim mehaničkog  odstranjivati zaraženih izboja moguće je koristiti i pripravke na bazi sumpora. Kod primjene sumpora voditi računa da primjena na temperaturama iznad 25°C može dovesti do fitotoksičnosti .

U nasadima gdje postoji imamo jake napade pepelnice preporuča se primjena pripravaka Luna Experience , Sercadis plus i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

Pripremi za ispis