Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana i češnjaka

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana upućena je prije dva tjedna dana (23.5. 2023.), a na mjere usmjerene zaštite lukovičastog povrća upućen je već broj preporuka već od mjeseca veljače o.g. (23.2., 22.3., 18.4., 04.5.)! U proteklom mjesecu svibnju zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. do 04.6. 2023.najviše su temperature zraka svakodnevno bile u rasponu 23,3°-28,9°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika lukovičastog povrća tijekom proteklog mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 252,2 mm 11.970 minuta 68,00 % 15,43°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,29 % 15,10°C
Kotoriba 112,8 mm 13.980 minuta 79,00 % 15,60°C
Donja Dubrava 92,6 mm 18.475 minuta 75,71 % 15,55°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti lukovičastog povrća u prvom tjednu mjeseca lipnja 2023. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 06.6. 2023. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  21,2 mm 2.310 minuta 67,00 % 18,64°C
Mursko Središće 13,2 mm 2.665 minuta 80,50 % 18,66°C
Kotoriba 47,6 mm 2.580 minuta 82,00 % 18,37°C
Donja Dubrava 26,2 mm 3.625 minuta 79,99 % 18,63°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Od početka mjeseca lipnja ponovno učestalo bilježimo kišne dane! U višegodišnjim prosjecima mjesec lipanj je u godini “najkišovitiji” mjesec! Pritom je vlažnost zraka uz riječne doline povišena, kao i dugotrajnije zadržavanje vlage u usjevima (rosa, magla)! Naredni će dani biti topli (22-26°C) i vrlo sparni, a moguće su nove oborine (07.6., 09.6.)!

Zbog takvih uvjeta bilježimo vrlo povoljne meteorološke uvjete za razvoj bolesti lukovičastog povrća u Međimurju! U proteklom su razdoblju (travanj, svibanj, početak lipnja) zbog iznadprosječnih oborina zabilježeni vrlo povoljni uvjeti za epidemijski razvoj najopasnije bolesti luka: plamenjače (Peronospora destructor). Na netretiranim gredicama proljetnog luka uzgajanog iz lučice tijekom jučerašnjeg je dana očitana zaraza nezaštićenih usjeva plamenjačom na mjestima uz rijeku Muru >75 %!

 

Tablica 3. Uvjeti zabilježeni tijekom proteklog “proljetnog” razdoblja optimalni za razvoj nekih bolesti lukovičastog povrća (broj optimalnih zaraza po zimskim mjesecima):

Uzročnici bolesti ožujak 2023. travanj 2023. svibanj 2023. *lipanj 2023.
Peronospora destructor 4 9 1
Botrytis squamosa 1 2 8 4
Botrytis cinerea 3 8 1
Stemphilium sp. 1 5 1

*izmjereno do 06.6. 2023. u 6.00 sati!

 

Toplo, sparno i vlažno (rosa, magla) razdoblje tijekom lipanjskog razdoblja pogoduje razvoju najčešće bolesti plamenjače luka (Peronospora destrucor), ali su zabilježeni i optimalni uvjeti za razvoj drugih bolesti luka: npr. siva plijesan (Botrytis) i purpurna pjegavost luka (Stemphylium) (vidi Tablicu 3.). Tek sa porastom dnevnih temperatura zraka na vrijednosti >30°C tržne usjeve luka upozoravamo i na moguće štetne organizme (Thrips).

Ponavljamo preporuku da valja nastaviti sa mjerama zaštite usjevima dugog dana (proljetni luk) uzgajanim iz sjemena protiv plamenjače (Peronospora destructor), naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom. Od ostalih uzročnika bolesti s višim temperaturama bilježimo rast opasnosti od purpurne pjegavosti i paleži luka (Stemphylium).

Stoga tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi redovite mjere zaštite od plamenjače (Peronospora), plijesni (Botrytis spp.) i ljubičaste (purpurne) pjegavosti luka (Stemphylium), uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tek s porastom temperatura zraka na vrijednosti 26-32°C očekujemo brži početni razvoj populacije poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih uzročnika bolesti, purpurne pjegavosti (Stemphylium) i truleži glavica luka (Erwinia)! Stoga, tek s porastom temperatura zraka (ovog tjedna još ne očekujemo takve uvjete) preporučujemo planirati mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 40-50 % očekivanog promjera preporučujemo primijeniti i jedno od registriranih sredstva protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U kritičnim je godinama dominantnu bolest: plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s kraćim razmacima tijekom kritičnog razdoblja (naročito tijekom 8-12 razvijena lista), a utrošiti najmanje 400-500 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 

Tržne proizvođače bijelog luka (češnjaka) ponovno obavještavamo da od sredine travnja o.g. bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjače i hrđe (Peronospora, Puccinia)! Kod suzbijanja bolesti lišća češnjaka treba birati fungicide koji istovremeno pokazuju učinkovitost na ove dvije bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), uz obavezno pridržavanje karence i najvećeg broja primjene istog pripravka u sezoni!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis