Obavijest proizvođačima jagoda

Nakon nestabilnog vremena i mjestimično tuče (grada) i velikih dnevnih oscilacija temperatura, primjena bio-stimulatora i ojačivača biljaka na osnovi aminokiselina znatno doprinosi fiziološkim procesima oporavka od nastalih oštećenja biljnoga tkiva jačanju i oporavku od nastalih šokova, obnovi žila te pomaže u aktiviranju i jačanju obrambenih mehanizama biljaka. A mogu se primijeniti i pripravci koji u sebi sadrže i bakar pa će ujedno i dezinficirati nastale rane, a potom se treba nastaviti sa redovitim zaštitama od bolesti i štetnika.

Za sivu plijesan (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Taegro, Pyrus 400 SC, Signum, Switch 62,5 WG, Serenade aso, Ortiva, i dr.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) primijeniti Ortiva, Quadris, Score ili dr. registrirane pripravke sa kraćom karencom pred branje.

Kod pojave tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima), Scatto ili Poleci plus.

Kod pojave jednog od crvenih pauka (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi ) primijeniti jedan od pripravaka registriranih za tu namjenu Milbeknock, Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC ili Vertimec pro i to najbolje poslije branja u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Protiv lisnih ušiju (Aphis spp.) primijeniti jedan od pripravaka: Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto ili dr registrirane.

Korisno je primjenjivati i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, a mogu se primijeniti i sustavima kap po kap kao trichoderma vrste, pseudomonas ili bacillus vrste koje pomažu kod smanjivanja brojnosti prisutnih patogena.

Oštećene plodove bi trebalo pobrati da ne ostaju na biljkama kao hranjiva podloga za razvoj patogena.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i poštivanje karenci.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis