Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

U prvoj dekadi mjeseca lipnja obično se provodi presađivanje  kupusnjača ( kupus, karfiol, brokula i dr). Za postizanje visokih prinosa osim povoljnih vremenskih prilika  potrebno je  pridržavati se svih pravila dobre tehnologije proizvodnje, koja podrazumijeva: poštivanje plodoreda, kvalitetnu pripremu tla, optimalnu gnojidbu, pravilnu zaštitu protiv korova, biljnih bolesti i štetnika.

Osnovno pravilo kod odabira herbicida je poznavanje sastava korova na odabranim parcelama kako bi se mogao odabrati odgovarajući herbicid te po mogućnosti „ očistiti“ parcelu prije presađivanja od višegodišnjih korova (osjak, slak, pirika, cigansko perje i sl.).

Za suzbijanje korova u kupusnjačama dozvolu imaju neki od slijedećih herbicida:

Napropamid: Devrinol 45 FL (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kupus, cvjetača)

Pendimetalin:

Stomp aqua,* (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kupus, brokula, cvjetača)

Sharpen 330 EC,Pendus 330 EC, (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kelj pupčar kupus, cvjetača kod suše unijeti plitko u tlo)

Metazaklor:  Butisan S , Sultan 50 SC (jednogodišnji širokolisni i travni korovi: kupus, kelj, brokula, cvjetača, na otvorenom)

Piridat: Lentagran 45 WP ( jednogodišnji širokolisni; kupus, kelj pupčar, cvjetača, brokula)

Klopiralid: Lontrel 72 ( jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, glavati kupus)

Cikloksidim: Focus ultra ( jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: kelj,bijeli kupus, kelj pupčar, kineski kupus)

*Krajnji rok za primjenu zaliha 27.08.2024.

Za suzbijanje  nekih od zemljišnih štetnika u kupusu na otvorenom dozvolu imaju:

Force Evo, Trika expert, Columbo 0,8 MG, Lebron 0,5  G ( posljednja dva registrirana i za suzbijanje kupusne muhe). Sredstva se primjenjuju tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 3-8 cm dubine.

Nakon presađivanja javljaju se problemi sa kupusnim buhačima (Phyllotreta spp.) pa je potrebno vršiti preglede i po potrebi provoditi tretiranje neki od slijedećih insekticida:

Cythrin max, Decis 100EC , Decis 2,5 EC, Karis CS, Mospilan 20SG ( kornjaši) i dr.

Tijekom vegetacije potrebno je pratiti pojavu kupusnog moljca (Plutella xylostella), lisnih ušiju, stjenica, tripsa ,kupusne sovice, kupusnog bijelaca, kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella) .

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja (Xanthomonas campestris pv. campestris), plamenjača kupusa (Peronospora parasitica), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam) te eventualna koja trulež korijena (Fusariu spp.) i dr.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka : Bordoška juha caffaro, Neoram WG, Ortiva, Ortiva top, Infinito, Difcor, Score ,Signum, Proradix i dr.

 

Obavezno pročitati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene i mogućih ograničenja.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                                 E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis