Obavijest vinogradarima

Nadprosječna količina oborina i dugotrajno vlaženje lista utjecali su na ostvarenje infekcije plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola), sivom plijesni (Borytis cinerea) i pepelnicom vinove loze (Uncinula necator). U vinogradima je potrebno redovito provoditi zaštitu vinograda. Razmak tretiranja ovisiti će o odabranim sredstvima.

U svrhu zaštite od plamenjače vinove loze preporuča se koristiti:

Forum star, Sphinx extra685 WDG, Mikal premium F, Mikal Flash,  Curzate F, Pergado F, Fantic F, Momerntum trio ,Magma Triple . Svi navedeni preparati sadrže aktivnu tvar folpet

Koja štiti i protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) . Razmak među tretiranjima bi trebao biti 10 – 12 dana.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) dozvoljeni su : Dynali, Luna experience, Prosper CS 300, Nativo 75 WG, Mystic EC, Telando extra, Revyona i drugi.

Za suzbijanje gusjenica grozdovog moljca mogu se upotrijebiti: Coragen SC, Affirm, Voliam, Vertimec 018, Laser KS, Radiant i drugi.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN46/2022) svi profesionalni korisnici obavezni su čuvati evidencije o uporabi sredstva za zaštitu bilja najmanje 3 godine kao i račune o nabavljenim sredstvima za zaštitu bilja.

Prilikom korištenja sredstva za zaštitu bilja važno je slijediti pomno napisane upute proizvođača.

Prije korištenja sredstva za zaštitu bilja provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis