Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasade koštičavog voće zaštiti od bolesti šupljikavost lista (Stigmina carpophila) koristeći jedan od fungicida: Captan Kastor,WP, , protiv kozičavosti (Blumeriella jaapi) primjeniti Chromodin S-65 i dr.

Višnje su u fazi primjene boje, na postavljenim žutim pločama ulovljeni su kritični brojevi trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) te je potrebno izvršiti zaštitu jednim od insekticida: Mospilan 20 SG, Decis 100 i dr.

 

Nasade šljive zaštiti od plamenjače šljive (Polystigma rubrum) jednim od pripravaka Kastor, Futura i dr.

U  nasadima šljiva izvršiti zaštitu protiv šljivinog savijača jednim od insekticida: Coragen 20 SC, Affirm opti, Delegate WG

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis