Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

U nasadima luka i češnjaka potrebno je provesti zaštitu protiv bolesti, budući da su se razvili povoljni uvjeti za njihov razvoj. Potrebno provesti zaštitu protiv plamenjače (Peronospora destructor), zatim hrđe (Puccinia allii) koja se češće javlja na češnjaku nego na luku, zatim bijele truleži (Sclerotinia sclerociorum) i sive plijesni (Botrytis sp.).

 

U tablicama su navedeni preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na luku i češnjaku.

 

Preparati za suzbijanje bolesti na luku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Infinito 7 dana
Ortiva 21 dan
Quadris 14 dana
Neoram WG 3 dana
Zakeo 250 SC 21 dan
Hrđa Luna Experiance 7 dana
Score 250 EC 14 dana
Siva plijesan Teldor SC 500 7 dana
Switch 62,5 WG 14 dana
Signum 21 dan
Bijela trulež Teldor SC 500 7 dana

 

Preparati za suzbijanje bolesti na češnjaku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Zakeo 250 SC 14 dana
Ortiva 14 dana
Quadris 14 dana
Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
Score 250 EC 14 dana
Difcor EC 14 dana
Ortiva 14 dana
Signum 14 dana
Siva plijesan Signum 14 dana
Bijela trulež Signum 14 dana

 

Preporuča se da se u nasadima luka i češnjaka postave žute i plave ljepljive ploče, kako bi se pratila populacija štetnika.

 

Insekticidi koji imaju dozvolu na luku i češnjaku, a koriste se protiv lukovog moljca, tripsa, uši su: Laser, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Cythrin max i dr.

 

Fungicide je potrebno primijeniti uz dodatak okvašivača koji poboljšavaju učinak sredstva.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis