Obavijest vinogradarima

Od početka svibnja bilježimo iznadprosječne količine oborine, a prognostičari i u narednom razdoblju najavljuju promjenjivo vrijeme s dosta kiše.

U takvim uvjetima su agroklimatske stanice 8. svibnja zabilježile uvjete za prvu primarnu infekciju uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola). Dugotrajno vlaženje lista i dosta hladno razdoblje pogoduje i ranom razvoju sive plijesni (Botrytis cinerea) čiji se simptomi u takvim uvjetima mogu pojaviti i na listovima i viticama vinove loze.

 

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) u tako kišovitom razdoblju preporučamo pripravke Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F, Pergado F, Fantic F, Momentum trio, Magma Triple, Sphinx extra 685 WDG. Navedeni pripravci sadrže folpet koji će dati zaštitu i od ranog razvoja sive plijesni. Razmak između zaštita ne bi trebao biti duži od 10-12 dana.

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Luna expirience, Revyona, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Karathane Gold i sl.

 

U vinogradima od kraja travnja traje let pepeljastog grozdovog moljca, no mjere zaštite za sada nisu potrebne.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis