Obavijest maslinarima

Vremenske prilike praćene velikom količinom oborina od početka mjeseca povoljno utječu za razvoj i zarazu s uzročnikom paunova oka (Spilocaea oleagina) masline. Savjetujemo čim bude moguće napraviti usmjerenu zaštitu maslinika posebno radi zaštite mladog porasta.

Na položajima na kojima još nije započela cvatnja moguća je primjena jednog od pripravka: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Ortiva top,  Sugoby, Quimera, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan.

Na južnim položajima uz more gdje je započela cvatnja dozvoljena je primjena jednog od pripravaka: Syllit 544 SC, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan.

U ekološkim maslinicima dozvoljen je biološki  pripravak Serenade ASO.

Na opažačkim lokalitetima u prošlom tjednu ulov maslininog moljca je bio od u srednjem intenzitetu. Tretiranje maslinika protiv cvjetne generacije maslininog moljca opravdana je samo u maslinicima s oskudnom količinom cvjetnih resa. U tom slučaju mogu se koristiti pripravci na osnovi (Bacillus thuringiensis – Belthurel, Biobit WP, Dipel DF). Ostalim savjetujemo daljnje praćenje feromonskim lovkama i pregled cvjetnih resa.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

ivana.tomac.talajic@mps.hr  

Pripremi za ispis