Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze na području Bjelovarsko bilogorske županije, a prema podacima s agroklimatskih stanica palo je između 40- 110 mm oborina te su zabilježene infekcije s plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola).

Zaštitu vinove loze treba što prije provesti fungicidima sistemičnog načina djelovanja: Mikal Premium F, Mikal Flash, Ampexio, Pergado F.

U nasadima vinove loze osim plamenjače zaštitu treba provesti i protiv pepelnice (Uncinula necator) fungicidima: Nativo, Vivando, Talendo, Stroby WG, Chromosul 80.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisan način, a primijenjeno sredstvo upisati u evidenciju.

 

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                      Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis