Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja

Prije jedanaest dana (05.5. 2023.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze u prvoj polovici mjeseca svibnja o.g.!

 

VAŽNO: Od početka mjeseca svibnja o.g. dominira iznadprosječno kišovito i vlažno razdoblje: zabilježeno je 9 svibanjskih kiša, a prema najavama nove su oborine ponovno započele jutros! Od početka ovog mjeseca na području vinorodne općine Štrigova ukupno je zabilježeno čak 141,0 mm oborina! Pritom je zadržavanje vlage na biljnim organima trajalo 9.410 minuta, uz prosječnu dosadašnju mjesečnu temperaturu 13,5C°! Mjesečna vlažnost zraka u dosadašnjem dijelu mjeseca iznosi 72 % (podatci sa mjernog “iMetos” uređaja na lokalitetu Železna Gora u vinskoj sorti Rajnski rizling)! Vrlo je kišovito bilo u danima 11.5.-15.5. kada su oborine bilježene svakodnevno, pa je u tom razdoblju na istom mjernom lokalitetu padalo103,2 mm kiše! U prvoj polovici svibnja o.g. prosječna je temperatura zraka niža za 1,8°C od očekivanog prosjeka (za mjesec svibanj ova vrijednost iznosi 15,3°C)!

U takvim su uvjetima nisu zabilježeni značajniji porasti mladica, koje su početkom ovog tjedna (15.5. 2023.) dosezale u nekih vinskih sorti 20-35 cm (npr. Muškat žuti, Chardonnay, Rizvanac, Rajnski rizling i dr.), ali kod nekih vinskih sorti još su uvijek bile 5-10 cm (npr. Graševina, Sauvignon i dr.)!

Tijekom današnjih popodnevnih sati ponovno su moguće jače oborine (u količini >20 mm), a zbog sjevernog vjetra naredna 2-3 dana najviše dnevne temperature neće biti veće od 10-14°C! Tek narednog vikenda očekujemo toplije proljetne vrijednosti (20-21°C) (20.5.-21.5.)! Pritom neće biti sasvim stabilno, već su moguće nove oborine (19./20.5.)!

VAŽNO: U takvim smo uvjetima u prvoj polovici mjeseca svibnja o.g. bilježili uvjete za primaran (skriveni) razvoj različitih uzročnika bolesti vinove loze: plamenjače (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe), crne pjegavosti (Phomopsis), sive plijesni (Botrytis), te crne truleži (Guignardia) (vidi Tablicu 1.)! Tijekom jučerašnjeg dana na lišću vinske sorte Rajnski rizling pronađeni su prvi simptomi sive plijesni (Botrytis cinerea)! Budući je završilo skriveno razdoblje prve (slabije) primarne zaraze uzročnikom plamenjače (Plasmopara), na vinskim sortama s naprednijim mladicama preporučujemo u narednom razdoblju kontrolu lišća radi moguće pojave prvih simptoma (npr. Chardonnay, Muškat žuti, Rizvanac i sl.)!

 

Tablica 1. Zabilježene primarne zaraze vinove loze u prvoj polovici svibnja 2023. godine (vinorodna općina Štrigova, lokalitet Železna Gora, mjerni uređaj iMetos u vinskoj sorti Rajnski rizling):

Uzročnik bolesti Dani (datumi) moguće primarne zaraze
Plamenjača (Plasmopara) 03.5. (blaga) (inkubacija završila 15.5.); 08.5. (jaka); 12.5. i 14.5. (srednje zaraze)!
Pepelnica (Erysiphe) 08.5. (60 %)
Siva plijesan (Botrytis) 03.5., 08.5., te dani nakon 13.5. (jaka zaraza)!
Crna pjegavost (Phomopsis) 03.5. i 08.5. (slabe zaraze); dani nakon 13.5. (jaka zaraza)!
Crna trulež (Guignardia) 13.5. i 15.5. (srednje zaraze)!

 

Moguće nestabilno i toplije razdoblje sa povremenim oborinama u narednom razdoblju (krajem ovog i početkom idućeg tjedna) pogodovat će jačem razvoju dviju najvažnijih bolesti u vinogradima: plamenjače ili peronospore (Plasmopara) i pepelnice (Erysiphe), ali i nekih drugih bolesti: npr. moguće ranije pojave sive plijesni (Botrytis) i skrivenom razvoju crne truleži grožđa (Guignardia)!

Stoga preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. crna pjegavost, crvena palež, crna trulež, siva plijesan) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 8 do najviše 12 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Količina i raspored oborina, te naknadi porast temperatura zraka, može utjecati i na pojavu sušice cvata (Phoma) (na nekim lokalitetima i osjetljivim sortama) (simptomi vidljivi tek u cvatnji)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije sredinom zadnje dekade proteklog mjeseca travnja (23.4. na lokalitetu Sveti Urban), a brojnije tijekom mjeseca svibnja o.g. još nismo bilježili (zbog učestalih kiša i nešto svježijeg vremena s nižim prosjekom temperatura). Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do početka ovog tjedna još nismo zabilježili!

Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

 

Ove sezone u prvoj polovici svibnja ne primjećujemo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti!

 

U mladim nasadima sadnje 2023. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 07.4. i 24.4. o.g.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U nasadima jače oštećenim i/ili napadnutim lozinim grinjama (npr. ove sezone jače napadnuta vinska sorta Graševina  i dr.) moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima u povišenim količinama. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis