Obavijest vinogradarima

Veće količine oborina mogu značajnije utjecati na jače infekcije uzročnikom bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a sada već obzirom na porast loze i uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola).

Stoga valja, dočim se smire vremenski uvjeti, provesti zaštitne mjere protiv spomenutih nametnika.

Zaštitu je najbolje izvršiti uporabom  jednoga od navedenih pripravaka: UNIVERSALIS ili MIKAL FLASH ili DELAN PRO ili neki drugi prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Protiv bolesti pepelnice se može još uvijek dodati neko od sumpornih sredstava.

 

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 17.08.2023. u Nadinskome blatu (maslinik OPG Ivan Atelj, 200 m južno od rampe za utovar grožđa), u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

 

 

Ivan Šimičević, dipl.ing.agr.         

E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis