Obavijest ratarima

Zbog iznimno povoljnih klimatskih prilika došlo je do pojave i širenja bolesti na strnim žitaricama. Obilaskom parcela utvrđena je prisutnost ponajprije žute hrđe (Puccinia striiformis) te ponegdje žuto- smeđe pjegavosti pšenice (Pyrenophora tritici- repentis), kao i sive pjegavosti pšenice (Septoria tritici).

Čim vremenske prilike dopuste, preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Amistar 250 SC, Elatus plus, Mirador 250 SC, Azaka ili Folicur EW 250.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis