Obavijest proizvođačima poriluka

Poriluk u uzgoju na otvorenom iz presadnica u fazi je 5 listova. Gljivične bolesti koje se mogu javiti na poriluku su plamenjača (Peronospora destructor), vršna palež (Phytophtora porri), hrđa (Puccinia porri) i pjegavosti (Alternaria porri) – za razvoj pogoduju oborine, vlaga zraka te niže temperature.

Preporuka za zaštitu u ovoj fazi je NEORAM WG.

Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje bolesti na poriluku su: NATIVO 75 WG (pjegavost lišća, hrđa, vršna palež), NEORAM WG (plamenjača, bakterioze), ORTIVA (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača),QUADRIS (vršna palež, pjegavost lišća), SCORE 250 EC (hrđa, obična pjegavost), SIGNUM (pjegavost lišća, plamenjača), TAZER (plamenjača, hrđa),ZAKEO 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), ZAFTRA AZT 250 SC (koncentrična pjegavost, hrđa, plamenjača), AZBANY (hrđa, plamenjača), AZTEK 250 SL (plamenjača,hrđa), SERCADIS PLUS (hrđa, pljegavost lišća)

 

Štetnici koji mog uzrokovati oštećenja na biljkama poriluka su: lisni miner poriluka, tripsi, lukova muha i zemljišni štetnici. Postaviti ljepljive ploče (žute i/ili plave u nasad i po ulovu štetnika određenih vrsta provesti tretiranje.  Dozvoljeni insekticidi za primjenu na poriluku su: SCCATTO (trips, sovice pozemljuše) , DEMETRINA 25 EC (trips, sovice pozemljuše), DIPEL DF (sovice, moljci), DELTAGRI(trips,sovice pozemljuše), FLIPPER, DECIS 2,5 EC ( trips, lukova zlatica), KARATE ZEON ( lisne uši, sisajući i grizući insekti) VERTIMEC 018 EC ( trips), DECIS 100 EC (sovice pozemljuše, duhanov trips), ROTOR SUPER (trips, sovice pozemljuše).

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022.), te točke 73.  stavak 8 novog Zakona u kojem se navodi  obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine,  dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača-ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis