Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka upućena je krajem mjeseca travnja (28.4.)! Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi 838,0°C! Od dana 03. svibnja o.g. na stablima jabuke sorte Zlatni delišes koja nisu bila zaštićena od prve jače travanjske primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia) (zabilježeno 13.4./14.4.) pronalazimo prve simptome bolesti!

U proteklom razdoblju kiša je na svim mjernim lokalitetima padala krajem travnja (29.4.), te u nekoliko navrata u prvom tjednu mjeseca svibnja (02.5., 03.5., 06.5., 07.5.)! U takvim uvjetima u prvom tjednu mjeseca svibnja o.g. bilježimo vrlo povoljne uvjete za primarni i naknadni razvoja najopasnije bolesti jabuka i krušaka u plantažnim nasadima: uzročnika krastavosti (Venturia) (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika krastavosti jabuka i krušaka (Venturia) tijekom prvog tjedna svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina Vlaženje lišća Prosječna temperatura Broj zaraza Venturia
Železna Gora 34,8 mm 3.395 minuta 14,8°C 2
Mursko Središće 17,0 mm 3.900 minuta 13,9°C 3
Kotoriba 13,8 mm 2.730 minuta 14,9°C 2
Donja Dubrava 19,4 mm 4.830 minuta 14,7°C 3

*podatci do 6.00 sati dana 08.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

U većini lokaliteta vidljiv je razvoj pepelnice (Podosphaera) na osjetljivoj sorti jabuka Idared.

Posljednja 4 dana najviše su dnevne temperature u hladovini porasle na vrijednosti 21,5°-25,9°C ali su noći još uvijek svježe (od 5,0°-11,1°C) (u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru). U ovom tjednu novo nestabilno razdoblje s oborinama očekujemo u drugom dijelu tjedna (11.5. i 12.5.)! Ponovno će osvježiti, pa dnevne temperature padaju na vrijednosti 11°-18°C a noćne će biti niže od 10°C (najčešće 4-9°C)!  U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (nasad jabuka pokriven mrežom protiv tuče i opremljen metodom konfuzije RAK 3) tijekom razdoblja 22.3.-6.5. 2023. provedeno je osam aplikacija (jedna više nego protekle 2022. u istom razdoblju), te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost u suzbijanju krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka (bakar, ziram, ditianon & pirimetanil, penkonazol, metiram, ditianon & kalijev-fosfonati, mefentriflukonazol,  fluksapiroksad i sumpor)!

Uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju dopuštenih primjena fungicida tijekom jedne sezone na istoj površini moguće je koristiti kombinaciju ili kombinirane pripravke protiv uzročnika krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Razmaci između aplikacija fungicida u uvjetima čestih oborina ne bi smjeli biti veći od šest dana! U aplikacijama nakon cvatnje voditi računa o izboru formulacija i mješavina sredstva za zaštitu bilja koja imaju najmanji negativni postrani utjecaj na razvoj mrežavosti plodova jabuka.

U mladim nasadima jabuka toplo i vlažno razdoblja krajem cvatnje može uzrokovati zaraze karantenskom bakterijskom bolesti jabučastog voća (Erwinia amyloflora) (prema prognoznom modelu “Cougar Blight” dnevne vrijednosti za procjenu zaraze (DIV) nakon 8. svibnja o.g. rastu na vrijednosti >250 (izmjereno u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu). Kritični na bakterijsku palež su mladi nasadi posađeni uz postojeće parcele jabuka u punom rodu, naročito na tablama i sortama gdje se ova bolest javljala ranijih sezona (uz preduvjet da na mladim sadnicama ima otvorenih cvjetova)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Nadalje je u nasadima jabuke potrebno redovito praćenje populacije najvažnijih kategorija štetnika prema Tablici 2. objavljenoj u preporuci od 28.4. 2023.! Od početka ove godine do jučerašnjeg dana suma efektivnih temperatura zraka >10°C iznos tek 88,8°C pa prve ulove jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo tek od 5. svibnja o.g.! Topliji dani od zadnje dekade mjeseca travnja o.g.  pogoduju na osjetljivim sortama jabuka (npr. Braeburn, Fuji, Gala, Crveni i Zlatni delišes, Elstar i dr.) razvoju početne populacija crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Sredinom proteklog tjedna (04.5.) još nije zabilježena njihova kritična brojnost, ali vlasnicima plantažnih nasada jabuka preporučujemo redovito pratiti njihovu pojavu. Primjena insekticida protiv štetnih leptira čije su ličinke uzročnici crvljivosti plodova u voćnim nasadima jabuka i krušaka još nije potrebna (vidi podatke u Tablici 2.)!

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) posljednjih deset dana (od 28.4.)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni tjedni ulov leptira 0,1 5,7 1,6 1,8 0,1 0,1

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

U plantažnim nasadima kruške nastaviti preventivnu zaštitu od različitih uzročnika bolesti (Venturia, Gymnosporangium, Stemphylium) primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od dana 7. svibnja o.g. primjećujemo na netretiranim stablima krušaka sporadičnu pojavu osice srčikarice (Janus compresus)! Puno je štetnija na slabije zaštićenim stablima populacija lisnih uši i kruškine buhe! Nakon cvatnje krušaka (u posljednjih 10-ak dana preporučujemo provesti dva usmjerena tretiranja ličinki kruškine buhe (Psylla), koja se sukcesivno razvija iz odloženih jaja odraslih oblika prezimljujuće populacije (pritom koristiti registrirane insekticide) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (jaču brojnost ličinki kruškine buhe primjećujemo na nezaštićenim stablima sorte Viljamovka žuta u danima nakon 2. svibnja o.g.!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis