Obavijest ratarima

Nakon sjetve kukuruza, prije nego što kukuruz  nikne ili pak nakon nicanja, do razvijena 3 lista kukuruza, mogu se primijeniti tzv. „zemljišni“ herbicidi. Njima možemo suzbiti jednogodišnje širokolisne korove (poput bijele lobode, šćira, ambrozije, konice, europskog mračnjaka i dr.) i jednogodišnje travne korove (koštan, svračica, korovsko proso i dr.).

Višegodišnje korove poput slaka, osjaka, pirike, divljeg sirka i sl. je potrebno suzbijati nakon nicanja kukuruza i korova, translokacijskim herbicidima, odnosno, herbicidima koje će korovi upiti preko lista.

Da bi zemljišni herbicidi bili djelotvorni neophodno je da nakon prskanja površine herbicidom padne barem 20-tak mm kiše, kako bi unijela herbicid u zonu nicanja korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova  nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza i korova ili u ranim razvojnim fazama kukuruza nakon nicanja (do 3 lista) mogu se primijeniti slijedeći herbicidi: Callisto 480 SC, Click 50 FL, Pledge 50 WP i dr.

 Za suzbijanje jednogodišnjih travnatih korova:

Dual Gold 960, Dost 330 EC,Stomp aqua , Frontier X2

Kombinirani pripravci za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnatih korova:

Camix, Akris, Koban 600, Lumax, Lumax H- 537.5 SE, Primextra TZ Gold 500 SC, Adengo i dr..

Sve proizvođače kukuruza podsjećamo na zakonsku obvezu zaoravanja kukuruzinca kako bi se spriječilo širenje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis). Gusjenice ovog štetnika napadaju i oštećuju kukuruz, krizanteme, jabuke i plodovito povrće.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis