Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Premda je otvaranje prvih cvjetova sorte jabuka Idared na nekim lokalitetima u zapadnom dijelu Županije započelo prije mjesec dana (28.3. 2023.), punu cvatnju ove sorte bilježimo u danima 20.4.-24.4. 2023. (tada su bili topliji proljetni dani s dnevnim vrijednostima 18,1°-23,5°C)! Razlog tome je prohladno razdoblje u danima 03.4.-16.4. 2023.: tada su prosječne temperature zraka najčešće bile u rasponu 3,1°-8,7°C (uz negativne jutarnje vrijednosti na većini mjernih mjesta u danima 05.4.-11.4.)! Obilnije su oborine padale u danima 13.4.-16.4., te ponovno 24.4. 2023., pa su zabilježeni optimalni uvjeti za primarne zaraze uzročnicima krastavosti (Venturia) i smeđe paleži cvijeta (Monilinia).

 

Tablica 1. Neki meteorološki mjerni podatci u istočnom, središnjem i zapadnom dijelu Međimurja tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca travnja 2023. (zabilježeno do 28.4. 2023. u 6.00 h):

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Kotoriba 9,48°C 70,4 mm 74,0 % 9.150 minuta
Donja Dubrava 9,36°C 56,0 mm 68,4 % 12.715 minuta
Mursko Središće 9,04°C 85,2 mm 74,3 % 12.385 minuta
Železna Gora 9,67°C 133,6 mm 64,0 % 11.280 minuta

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

 

U narednim se danima nastavlja toplije, ali i nestabilno proljetno meteorološko razdoblje: najviše će dnevne temperature porasti na vrijednosti 18-20°C, ali će jutra još uvijek biti svježa (7-10°C). Oborine su moguće narednog vikenda (30.4.) i početkom idućeg tjedna (01.5.-02.5.)! Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi 694,5°C! Stoga nove oborine u narednom razdoblju omogućuju jače primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia). Već i manja količina oborina (>0,2 mm), uz dugotrajno vlaženje biljnih organa (>13 sati), može pri jutarnjim temperaturama >10°C uzrokovati slabiju primarnu zarazu!

Prosječna dnevna relativna vlažnost zraka u proteklom je razdoblju bila od 64 do 74 %, a zbog dnevnih toplina u proteklih se desetak dana snažnije razvija pepelnice jabuke (Podosphaera) u većini nasada i nekim sortama jabuke (npr. Idared, Jonagold)! U istom razdoblju zbog relativno svježih noći i više padalina od očekivanja procjenjujemo da su zabilježeni u više navrata povoljni uvjeti za primarni razvoj gljivičnih bolesti iz skupine smeđe truleži (Monilinia spp.)!!  Zbog svježih noći u proteklom razdoblju nisu zabilježeni uvjeti za primarni za razvoj karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora) (cvjetne infekcije)!

Broj i razmak tretiranja, te izbor fungicida protiv uzročnika krastavosti jabuke (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) prvenstveno ovisi o količini i rasporedu oborina u narednom razdoblju (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U aplikacijama nakon cvatnje voditi računa o izboru formulacija i mješavina sredstva za zaštitu bilja koja imaju najmanji negativni postrani utjecaj na razvoj mrežavosti plodova jabuka.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U proteklih 10-ak dana bilježili smo početni let nekih štetnih vrsta leptira u nasadima jabuke (npr. Leucoptera malifoliella, Cydia molesta, Archips podana, Adoxophies orana). Protekle je 2022. na nekim lokalitetima zabilježena jača pojava moljca kružnih mina (Leucoptera), pa vlasnicima plantažnih nasada jabuka gdje su dnevni ulovi u zadnjoj dekadi mjeseca travnja o.g. moguće bili veći od 30-40 leptira upućujemo na oprez i planiranje usmjerenih zaštita prije kraja razvoja odloženih jaja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Na osjetljivim sortama jabuke (npr. Fuji, Braeburn) potrebno je pratiti brojnost jedinki crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Samo prema kritičnom broju (vidi Tablicu 2.) primijeniti neki od dopuštenih akaricida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tablica 2. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme nakon cvatnje (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Najstariji listovi (F2-G-H-J) pokretni stadiji 2-3 grinje/list
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Donja strana lista F-G-H-J Pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) U rašljama grana, na mladicama ličinke 8-10 kolonija na 100 pregledanih biljnih organa
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi ličinke 8 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) 3-10 listova od vrha mladice ličinke 1-2 napadnuta lista
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća (F2-G-H-J) imago, jaja 20-30 jaja/100 listova
Savijači kožice plodova Mladice, mladi plodovi gusjenice 2-3 napadnute mladice
Gusjenice grbice

(Operophtera)

Vrhovi mladica, mladi plodovi gusjenica 10 gusjenica/100 pupova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus) 4-10 listova ispod vrha izlaženje mladih ličinki Napad se ne tolerira!

 

 

Obavijest vlasnicima nasada krušaka!

Još dana 12.4. 2023. na netretiranim stablima Viljamovka žuta u zapadnom dijelu Županije zabilježeno je masovnije odlaganje jaja prezimljujuće populacije kruškine buhe (Psylla pyri)! Tek porast temperatura u zadnjoj dekadi ovog mjeseca omogućuje naknadni razvoj ovog nametnika i moguću pojavu prvih kolonija ličinki. Stoga je nakon cvatnje krušaka potrebno planirati i provesti barem dva usmjerena suzbijanja.

VAŽNO: Ponavljamo upozorenje da mjere usmjerenog suzbijanja kruškine buhe obavezno provoditi nakon cvatnje krušaka uz povećani utrošak škropiva i dodatne mjere zaštite pčela medarica! Primjena nekih registriranih insekticida za suzbijanje kruškine buhe (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) daje bolje rezultate dodavanjem manje koncentracije mineralnog ulja (najbolje ovu aplikaciju obaviti odvojeno ili birati fungicide i formulacije koje ne uzrokuju fito-toksične promjene voćaka)!

Osim kruškine buhe, nakon cvatnje krušaka pojavljuju se i druge štetne vrste: npr. lisne uši (Melanaphis) i kruškina osice (Hoplocampa, Janus, Neurotoma), pa vlasnike plantažnih nasada također upućujemo na praćenje njihove populacije i moguće usmjerene mjere zaštite  (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Većina insekticida su vrlo opasni i otrovni za pčele, pa nakon cvatnje valja poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na pčele (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)! Svakako nakon cvatnje krušaka mjere zaštite protiv kruškine buhe planirati i provoditi u doba dana kada pčele medarice ne lete.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr.hr

Pripremi za ispis