Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Od posljednje preporuke prošlo je 7 dana te su se u tom periodu ostvarili uvjeti za novu infekciju fuzikladijem (Venturia inaequalis). Kako je za vikend ponovno najavljeno nestabilno vrijeme  potrebno i dalje  provoditi preventivnu zaštitu nasada jabuka i krušaka od infekcije  fuzikladijem (Venturia inaequalis).  

 

Preporučamo da obavite zaštitu  nasada  primjenom  fungicida sistemičnog djelovanja:  Difcor, Argo, Difenzone, Sercadis, Score 250 EC te da zbog produženja preventivnog djelovanja navedenim sistemicima dodajte: Delan 700 WDG, Delan SC, Delan Pro ili dr.

 

U nasadima gdje ima problema sa pepelnicom (Podosphaera  leucotricha) tretiranja se mogu provesti pripravcima : Revyona, Sercadis plus, Luna expirience.

 

Proizvođačima krušaka preporučamo da vrše pregled vršnog lišća na kruškama kako bi utvrdili prisutnosti ličinki i jaja kruškine buhe (Psylla pyri). Ukoliko se pregledom utvrdi prisutnost ličinki buhe tada nakon cvatnje možete  provesti suzbijanje. Za suzbijanje možete koristiti: Kraft 18 EC, Apache, Vertimec, Harpun, Moventi, ili dr.

 

Prije primjena insekticida obavezno treba pokositi  voćnjak ako su u njemu prisutni korovi koji  cvatu (maslačak, mrtva kopriva i dr.) kako bi se zaštitile pčele.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis