Obavijest proizvođačima ozimih kultura

Pregledom ozimih kultura, pšenice, ječma, zobi utvrdili smo prisutnost žitnih balaca (Oulema melanopus) i lisnih uši (Aphis spp.)

Stoga upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje usjeve i ako je potrebno da izvrše zaštitu jednim od insekticida: Decis 2,5 EC, Poleci, Karate zeon (ima dozvolu za pšenicu, ječam, raž, zob, pšeno raž).

 

Primjena insekticida za suzbijanje odraslih oblika je opravdana kada se nađe oko 25 štetnika po četvornom metru. Tretiranje može biti lokalno jer se štetnici mogu naći u „oazama“.

 

 

Prilikom primjene insekticida voditi računa da se tretiranje izvrši u vrijeme kad pčele ne lete!

 

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis