Obavijest voćarima-jabuka

U nasadima jabuka u fenofazi cvatnje trebalo bi nastaviti  sa zaštitom protiv bolesti- krastavosti (Venturia inaequalis).

Pripravci sistemičnog djelovanja koji se mogu primijeniti protiv krastavosti u ovoj fazi su : Score 250 EC, Difenzone, Difcor i dodati im pripravak kontaktnog djelovanja  kao: Delan Pro- u vegetacijskoj sezoni se smije primijeniti najviše 6 puta uz razmak 5-10 dana, Delan 700 WDG.

Prije izbora SZB mogu se  pogledati dozvoljena sredstva u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze, dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene (vrijeme leta pčela) kao i broj dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod kupovine i primjene szb imati važeću potvrdu. Provjeriti rok valjanosti iskaznice.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis