Obavijest proizvođačima žitarica o zaštiti od bolesti

Zbog obilne količine kiše koja je pala u prethodnom razdoblju i intenzivnog porasta žitarica stvoreni su povoljnih  uvjeta za pojavu bolesti.  Stoga se narednih dana kad bude omogućen ulazak u parcele preporučuje provesti zaštitu od bolesti:  smeđa lisna pjegavost (Septoria tritici) i žuto smeđa pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na pšenici, siva (Rynchosporium secalis ) i mrežasta pjegavost ječma (Pyrenophora teres ).  Pepelnica (Erysiphe graminis),  te žuta (Puccinia striiformis) i smeđa hrđa (Puccinia recondita) mogu se pojaviti na svim žitaricama.

Zaštitu usjeva provesti na osnovi uočenih  simptoma, te odabrati  fungicid ovisno o registraciji u određenoj žitarici:

ELATUS PLUS (benzovindiflupir). Primjena u pšenici i ječmu. Doza primjene 0,75 -1,5 l/ha.

ELATUS ERA (benzovindiflupir). Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži. Primjena od početka vlatanja u količini 0,5-1,0 l/ha.

 PRIAXOR EC (fluksapiroksad).  Primjena  u pšenici, ječmu, piru, zobi, raži, pšenoraži, od sredine busanja u količini 0,75-1,5l/ha.

MIZONA (fluksapiroksad).  Primjena  u pšenici, ječmu, piru, raži, pšenoraži. 0,75-1 l/ha.

IMITREX XE (fluksapiroksad). Primjena  u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži. 2 l/ha.

AMISTAR 250 SC, MIRADOR 250 SC, ZOXIS 250 SC (azoksistrobin). Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži u količini 1 l/ha.

LEGADO, DIAGONAL, SINSTAR, AZTEK 250 SL, CALIZI (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 1 l/ha od faze prvog koljenca, 1 l/ha

TAZER, AZBANY, AZAKA, SIVAR (azoksistrobin) Primjenjuje se u pšenici i ječmu u količini 0,8(1,0) l/ha od faze početka vlatanja do kraja klasanja.

CUSTODIA (azoksistrobin+tebukonazol) . Primjena u pšenici, ječamu, pšenoraži od početka vlatanja u količini 1,0-1,25 l/ha.

RETENGO (piraklostrobin). Primjena u pšenici, pšenoraži, ječmu od faze busanja u količini 1,0 l/ha.

PEACOQ, UNIVOQ (fenpikoksamid).  Primjena od početka vlatanja u pšenici, piru, raži, pšenoraži. 1,5(2) l/ha.

ASCRA XPRO*(*31.07.23.) (protiokonazol+fluopiram+biksafen) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 1,2 l/ha.

PROLINE*, CURBATUR 250 EC* (31.07.23.) (protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži i zobi od početka vlatanja u količini 0,8 l/ha.

PECARI 300 EC*, PROTENDO 300 EC*(31.07.23.) (protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, pšenoraži, raži od kraja busanja do kraja cvatnje u količini 0,33-065 l/ha.

VERBEN (protiokonazol+prokinazid). Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži, od sredine busanja do početka klasanja u količini 0,75-1,0 l/ha.

CARAMBA (metkonazol) Primjena u pšenici i ječmu u količini 1,2-1,5 l/h.

FOLICUR EW 250 (tebukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi i raži u količini 0,5-1,5 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

ZANTARA* (tebukonazol+ biksafen). Primjena u pšenici i ječmu u količini 1,5 l/ha.

TEBUSHA 25% EW, TEBKIN 250 EW, TEBUCOL, TEBU SUPER 250 EW* (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1 l/ha.

RIZA (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži u količini 1,25 l/ha.

ULYSSES* (tebukonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka vlatanja u količini 0,6 l/ha.

MAGNELLO (tebukonazol +difenkonazol). Primjena u ozimoj pšenici u količini 1,0 l/ha.

PROSARO 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) Primjena u pšenici, ječmu, zobi, ozimoj raži u količini 0,75-1 l/ha.

JAGUAR (tebukonazol+protiokonazol). Pšenica, ječam, pšenoraž. Od početka vlatanja, 1 l/ha

DOMARK 40 ME (tetrakonazol) Primjena u pšenici i ječmu u količini 3,0 l/ha.

REVYSTAR (mefentriflukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka rasta stabljike do završetka cvatnje u količini 0,75 l/ha.

REVYSTAR XL, REVYCARE, REVITREX, DAXUR (mefentriflukonazol). Primjena u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži od početka izduživanja stabljike do kraja klasanja u količini 0,6 – 1,5 l/ha.

FALCON FORTE (tebukonazol+protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 0,6-1,0 l/ha ovisno o vrsti žitarice.

DELADRO FORTE (spiroksamin+protiokonazol+trifloksistrobin).  Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži i piru od početka vlatanja do kraja cvatnje u količini 1,5 l/ha.

CAYUNIS (spiroksamin+triflosistrobin+biksafen). Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži od početka vlatanja u količini 0,8-1 l/ha.

PROSARO PLUS (spirosamin+protiokonazol). Primjena u pšenici, ječmu, raži, pšenoraži, zobi, piru u količini 1,25 l/ha.

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis