Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka palo je od 30 do 70 litara kiše po četvornom metru (Tablica 1.) te su zaštitna sredstva isprana. S obzirom da je vlaženje lista trajalo gotova 4 dana neprekidno, ostvareni su uvjeti za vrlo jaku infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

 

Tablica 1. Količina oborine zabilježena u razdoblju od 13.4.-19.4.2023.

Lokacija Količina oborine (mm/m2)
Brezje Miholečko 49,9
Carevdar 47
Đurđevac 41
Gola 42,8
Kalnik 68,7
Koprivnica 39,2
Križevci 51,9
Novigrad Podravski 50,7
Rasinja/ Lukovec 55,6
Sveti Petar Čvrstec 30,3
Virje 46,8

 

Prognostičari mogućnost za  novu kišu najavljuju za nedjelju i ponedjeljak pa voćarima preporučamo da obave zaštitu pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus). Za duže preventivno djelovanje navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan SC, Delan PRO, Alcoban, Dynamo).

 

S obzirom da su nasadi jabuka u punoj cvatnji, primjena insekticida nije dozvoljena!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis