Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U posljednjih   7 dana na području naše županije  na mjernim instrumentima , zabilježene su oborine u količinama . Na svim lokacija zabilježeni su uvjeti za jaku infekciju krastavosti jabuke (Venturia inaequalis ) .

Čim  to dozvole vremenske prilike potrebno je izvršit zaštitu protiv  ove bolesti .Predviđa se prestanak oborina i porast dnevnih temperatura tako da je zaštitu potrebno izvršiti nekim od pripravaka sintetičnog djelovanja: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone,  Sercadis plus uz dodatak pripravaka na bazi ditianona.

U nasadima gdje postoji problem sa pepelnicom koristiti pripravke Sercadis plus, Luna experience ili Revyona.

U nasadima gdje je bilo problema sa  bakterijskom paleži jabuke (Erwinia amylovora), moguće je koristiti pripravak Serenade ASO, a u nasadima kruške s obzirom na fenofazu moguće je koristiti i pripravak Luna care.

 

U cvatnji nije dozvoljeno korištenje insekticida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                     Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis