Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

U usjevima ozimog luka i češnjaka može se prema potrebi provesti zaštita od korova primjenom jednog od herbicida ovisno o vrsti i fazi razvoja  luka:

Fusilade forte, Focus Ultra, Agil 100 EC, Lontrel  72  i dr.

Nakon sadnje proljetnog luka i proljetnog češnjaka mogu  se koristiti neki od herbicida:

Stomp Aqua, Filon 80 EC, Challenge 600, Lentagran 45 WP i dr. ovisno o fazi razvoja kulture.

Za zaštitu od hrđe (Puccinia porri i Puccinia alli)) mogu se koristiti Nativo 75 WG, Score 250 EC, Ortiva, Luna experience i dr. Za suzbijanje plamenjače mogu se koristiti neki od navedenih registriranih fungicida: Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Quadris, Ortiva SC, Zakeo 250 SC, Ridomil gold R i dr.

Porastom temperature očekuje se pojava odraslih oblika lukove muhe (Delia antiqua) i češnjakove muhe (Helomyza  lurida). S obzirom da u RH nema registriranog insekticida za suzbijanje lukove muhe, preporuča se postaviti žute ljepljive ploče na 30 cm visine radi praćenja pojave lukove muhe i smanjenja broja populacije.

Uz obavezan  plodored, pokrivanje manjih gredica agril folijom u vrijeme aktivnog leta prezimljujućih odraslih oblika lukove muhe način je smanjenja napada.

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati sredstvima za zaštitu bilja!

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis