Obavijest proizvođačima ozimih usjeva

Obavještavamo proizvođače pšenice da pregledavaju usjeve i ako je potrebno izvrše zaštitu protiv smeđe pjegavosti (Septoria tritici), žuto smeđa pjegavost (Pyrenophora tritici sp.) žute hrđe Puccinia striformis, pepelnice (Blumeria graminis).

Zaštitu od navedenih bolesti izvršiti jednim od fungicida: Folicur EW 250, Prosaro 250 EW, Amistar, Caramba, Elatus era i dr.

U usjevima ječma također je potrebno pregledavati stanje, i po potrebi izvršiti zaštitu  protiv sive pjegavosti ječma (Rinchosporium secalis) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) jednim od fungicida: Prosaro 250 EW, Amistar, Elatus era i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis