Obavijest proizvođačima koštićavog voća

S obzirom da nas idućih nekoliko dana očekuje nestabilno vrijeme sa mogučnošću oborina, preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti paleža cvijeta i sušenja rodnih grančica ( Monilinia laxa), sa jednim od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu: CHORUS 50 WG, NATIVO 75 WG, SIGNUM, DIFCOR , Teldor SC 500, LUNA EXPERIENCE i dr.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Zrinka Krpan dipl.ing.agr.

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr

Pripremi za ispis