Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka informiramo da su zabilježene infekcije čađavom krastavosti (Venturia inaequalis) na agroklimatskim stanicama te savjetujemo da izvršite zaštitu dopuštenim fungicidima protiv navedene bolesti prije najavaljenih oborina. Preporučuje se  jedan od fungicida: Chromodin S-65, Syllit 544, Chorus 75 WG, Delan 700 WDG, Ziram 76 WG, Poliram DF.

Preporučamo i praćenje leta jabučne osice (Hoplocampa testudinea) pomoću bijelih ljepljivih ploča.

U šljivicima koji su u fazi pune cvatnje, izvršiti zaštitu fungicidim prije oborina te primijeniti protiv uzročnika monilije (Monilia.laxa:): Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG, Difcor.

Preporučamo i praćenje leta šljivine  osice (Hoplocampa  minuta) pomoću bijelih ljepljivih ploča.

U nasadima trešnje koji su u punoj cvatnji primijeniti protiv uzročnika monilije (Monilia. laxa): Chorus 50 WG, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG.

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis