Obavijest voćarima

U noćnim i ranojutarnjim satima 6. travnja na većini mjernih lokaliteta agroklimatske stanice zabilježile su negativne temperature zraka, čije vrijednosti prikazujemo u tablici. Negativne temperature zraka u razvojnoj fazi početka cvatnje i cvatnje u pravilu nanose velike štete. Kritična negativna temperatura zraka za jabuke u početku cvatnje je -2,2°C, dok je u punoj cvatnji kritična temperatura -2°C. Postotak štete ovisi i o dužini trajanja negativnih temperatura.

Za ublažavanje nastalih šteta moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.). Takvi pripravci potiču fotosintezu, rast i razvoj tkiva te tako jačaju otpornost biljaka.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama u noći 6. travnja

Lokalitet Min. tem. zraka (°C)
Voloder – 0,7
Repušnica -1,1
Popovača – 1,1
Katoličko Selišće – 3,3
Glina – 5,1
Selište (Kutina) – 0,6
Crnac (Sisak) – 1,9
Letovanski Vrh – 0,2

Prema najavama meteorologa  tijekom vikenda moguća je pojava manjih količina oborina, što može uzrokovati  pojavu  primarnih infekcija krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Upozoravamo proizvođače da prate vremensku prognozu i prije najavljenih oborina provedu preventivno tretiranje pripravcima na bazi aktivne tvari ditianon: Delan SC, Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo.

U suzbijanju  pepelnice ( Podosphaera leucotricha) jabuke  u ovim fazama mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss

Ukoliko je prisutna zaraza sa kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus), tretiranje je potrebno provesti prije cvatnje insekticidima: Brai, Proximo  i sl.

U nasadima gdje je prisutna zaraza sa  jabučnom krvavom uši (Eriosoma lanigerum) moguće je prije cvatnje izvršiti tretiranje pripravkom Pirimor 50 WG.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

      Suzana Slovic, dipl.ing.   

                                        E-mail: suzana.lovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis