Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom  jučerašnje noći na području Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježene su temperature od -1,2 °C pa sve do – 3,7 °C, što može uvjetovati u nasadima jezgričavog voća veće ili manje štete što ovisi o voćnoj vrsti, fenofazi i temperaturi. Osobito je osjetljiva jabuka koja je u fazi roza balona , a u toj fenofazi temperature manje od -3 mogu izazvati štete i do 90 %.Oni proizvođači koji nisu proveli adekvatnu zaštitu protiv mraza mogu koristiti biostimulatore da biljka bolje preživi stresne uvijete.

Prema najavama meteorologa  tijekom vikenda moguća je pojava manjih količina oborina, što može uzrokovati  pojavu  primarnih infekcija krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). Kod većine sorata jabuke počinje faza balona ,dok je kruška u fazi cvatnje.

Upozoravamo proizvođače da prate vremensku prognozu i prije najavljenih oborina provedu preventivno tretiranje nekim od dolje navedenih fungicida :

 

 

Ditianon: Delan SC, Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo.

Pregledom nasad jabuke na nekim lokacijama uočena je pojava pepelnice (Venturia inaequalis).U suzbijanju  pepelnice ( Podosphaera leucotricha) jabuke  u ovim fazama ( prije cvatnje i pri temperaturama višim od 15 C°) mogu se koristiti pripravci na bazi

sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss

meptildinokapa: Karathane gold ( samo do početka cvatnje, ne kod hladnog vremena, i neke sorte su osjetljive na njegovu primjenu provjeriti.)

Obaviti pregled na prisutnost kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus).Tretiranje je potrebno provesti prije cvatnje  i to ukoliko pregledom utvrdite prisutnost pokretnih  stadija ličinki  ovog štetnika. Od pripravaka mogu se koristiti:  Brai, Proximo  i sl.

U nasadima u kojima postoji problem sa  jabučnim osicama (Hoplacampa testudinea) potrebno postaviti bijele ploče i pratiti pojavu ovog štetnika.

U voćnjacima gdje postoje problemi sa  jabučnom  krvavom uši (Eriosoma lanigerum), potrebno je obaviti pregled te obratiti pozornost na parazitaciju od strane pripadnih neprijatelja  . Ukoliko postoji potreba  prije cvatnje moguće je izvršiti tretiranje pripravkom Pirimor 50 WG koji će suzbiti i lisne uši.

U nasadima kruške pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) jer počelo odlaganje jaja .

Kod odabira sredstva voditi računa o mogućnostima miješanja pojedinih sredstava ( provjeriti u uputama ili kod samog proizvođača pripravka).

U nasadima gdje je počela cvatnja zabranjeno je primjenjivati insekticide zbog opasnosti za pčele.

U nasadima jabuke kod korisnika mjere Mjere 10.1.13. , 70.01.02.,Metoda konfuzije ( MKŠ) prije cvatnje potrebno je postaviti dispenzere, a najkasnije do 1.svibnja.

Korisnici Mjere 10.1.12. i 70.01.01,Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) dužni su u nasadima  postaviti klopke do 15.travnja.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis