Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U nasadima šljive koje su u fazi pune cvatnje i završetak cvatnje pratiti pojavu šljivinih osica (Hoplocampa minuta i Hoplovamp flava), na našim opažačkim mjestima imamo prve ulove.

 

Navedene osice prate se vizualnim mamacima, bijele ljepljive ploče ( kritičnim brojem se smatra ako se na jednoj ploči ulovi 30-ak osica)

Zaštitu izvršiti jednim od dozvoljenih insekticidnih pripravaka u vrijeme kada pčele ne lete.

 

Budući da je u proteklih 8 dana na našoj županiji palo 30-60 l/m2 kiše potrebno je ponoviti zaštitu protiv paleži c vijeta i rodnih grančica (Monilija laxa ) jednim od fungicidnih pripravaka:

U nasadima šljivama primijeniti : Switch 62,5 WG, Signum, Teldor SC 500

Nasadi višanja su u fazi pune cvatnje zaštitu izvršiti: Signum, Chorus 75 WG, Luna experience

 

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu!

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis