Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuke

Na području Karlovačke županije u posljednja tri dana pala je znatna količina oborina. Padaline su uzrokovale ostvarivanje uvjeta za infekciju čađavom krastavošću (Venturia inequalis), ali  i ispiranje prethodno nanesenih sredstva za zaštitu bilja. Predlaže se tretiranje ponoviti.

Radi nižih temperatura zraka ( u 6 sati u jutro zabilježena je temperatura  – 0,6 –  – 0,9 °C)

Preporuča se tretirati s Chromodin S – 65 ili Syllit 544 SC.  Sredstva na bazi dodina ne bi trebalo miješati s dinokapom, uljnim pripravcima i močivim sumporom.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača

 i u skladu sa FIS bazom  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažni otpad propisno zbrinjavati Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.

 Voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja i čuvati zajedno s računima za SZB najmanje 3 godine.

 

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Pripremi za ispis