Obavijest vlasnicima nasada jabuka i krušaka

Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka ove godine do jučerašnjeg dana izmjeren u središnjem dijelu Međimurja u riječne doline iznosi 347,3°C (60,5°C više nego četiri dana kasnije protekle 2022. godine)!! Tijekom prvog dijela zime 2022./23. (studeni, prosinac i siječanj) je zabilježeno značajno više oborina od prosjeka (+148,6 mm ili +94,5 %), dok je tijekom veljače i dosadašnjeg dijela ožujka o.g. izmjereno samo 23,8 mm (70,2 % manje od očekivanog prosjeka). Vlaga zemljišta nadalje pada, te od u posljednja dva tjedna sa 35,8 % smanjena na 26,6 % (na dubini 7 cm)!

Meteorološki su uvjeti neobični, pa od početka ove godine u više navrata bilježimo izmjenu  iznadprosječno toplih sa nešto hladnijim vremenskim razdobljima: nešto svježije razdoblje ponovno smo zabilježili u danima od 26.2.-07.3. 2023., a najviša dnevna temperatura u posljednja dva tjedna samo u dva navrata nije bila veća od 10°C (u danima 8.3.-20.3. najčešće u rasponu 12,2°-20,5°C)! Ipak, proteklog su tjedna noći bile svježe, s negativnim jutarnjim vrijednostima (od -0,4° do -3,1°C).

Narednih će 5-6 dana najviše dnevne temperature dosezati prave proljetne vrijednosti (19-21°C), a jutra više neće biti tako hladna (uz pozitivne temperature 4-9°C)!

U takvim uvjetima u proteklih desetak dana započinje otvaranje vršnih zimskih pupova dominantnih sorata u plantažnim nasadima jabuka (npr. sorta Idared, Jonagold, Zlatni delišes)! Premda pri sumi temperatura 250-300°C očekujemo početak dozrijevanja prvih zimskih plodišta uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću, a moguće nestabilno razdoblje s oborinama očekujemo tek narednog vikenda (24./27.3.)! Zbog visoke sume temperatura u dosadašnjem dijelu godine preporučujemo prije navedenih mogućih padalina obaviti prvu preventivnu zaštitu nasada jabučastog voća.

Vremenski uvjeti tijekom proteklih zimskih mjeseci pozitivno utječu na prezimljujuću populaciju najvažnijih štetnih organizama životinjskog podrijetla (fitofagni kukci i grinje) u jabučastim voćnim nasadima (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Prvi pregled jabučastog voća početkom vegetacije na ekonomski značajnije neželjene organizme (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) 2-godišnja grančica (10 x 20 cm dužine) zimsko jaje 1000/1 m grančice
Lisne uši

(Aphis pomi)

1-godišnje grančice zimsko jaje 25 jaja/1 m grančice
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) kora drveta, debla i grane štitovi Kritični broj je nula! Napad se ne tolerira!
Mali mrazovac (Operopthera brumata) u pazuhu pupa ili rašljama grana jaje 2 jaja/1 m grančice
Savijači pupova i kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Spilonota, Hedya) U pazuhu cvjetnog pupa, ispod oštećene kore grančice nedorasle gusjenice u dijapauzi 1 gusjenica/1 m grančice
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) na deblu, grani, rašljama kukuljica 10-20 kukuljica po stablu
Staklokrilka (Synanthedon myopaformis) deblo, skeletne grane gusjenice Mamci s jabučnim sokom tijekom ljeta.
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Stabla, izdanci iz podloge, deblo, grane prezimljujuće jedinke 10 % zaraženih stabla
Kruškina buha

(Cacopsylla pyri)

2-godišnje i 3-godišnje grančice jaja 5-10 % grana s odloženim jajima

 

 

Nakon završetka zimske rezidbe preporučujemo vlasnicima plantažnih nasada pregledati i pripremiti uređaje za zaštitu bilja, te u narednim danima planirati prvu preventivnu zaštitu dopuštenim bakarnim fungicidima ili kombiniranim bakarno-mineralnim pripravcima (osim suzbijanja krastavosti bakarni pripravci su u nasadima jabučastog voća značajni zbog preventivne zaštite karantenske i bakterijske paleži i drugih bolesti drva – Erwinia amylovora, Nectria spp., Botryosphaeria sp.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za prve usmjerene zaštite jabuka i krušaka odabrati mirne dane bez jačeg vjetra, te uz povećani utrošak škropiva ako se prezimljujući stadiji nekih štetnika (vidi Tablicu 2.) suzbijaju povećanim količinama mineralnih/parafinskih ulja.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

VAŽNO: Nasade jabuka i krušaka obavezno pregledati na prezimljujuće populacije štitastih (Diaspidiotus, Epidiaspis) i lisnih uši (Apidae), zimska jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus), te ostale najčešće štetnike čiju brojnost provjeravamo početkom vegetacije jabučastog voća (vidi Tablicu 1.)! Moguću potrebu primjene dopuštenih insekticida početkom vegetacije jabučastog voća biramo prema dominantnim neželjenim organizmima uočenim u voćnim nasadima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

Sukladno “Pravilniku o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste ušiQuadraspidiotus perniciosus Comst.” (NN 17/09) obavezno u nasadima gdje se lokalno pojavljuje karantenska kalifornijska štitasta uš koristiti dopuštena sredstva za suzbijanje ovog napasnog nametnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U plantažnim nasadima krušaka, ali također u manjim mješovitim nasadima uz okućnice ili vikendice u prvim mjerama zaštite valja planirati i usmjereno suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Početkom pupanja pratimo brojnost prezimljujućih odraslih oblika kruškine buhe. Ako tada metodom udaraca gumenom palicom pri 100 udaraca ulovimo 100-150 odraslih buha, smatra se da je njihovo kemijsko suzbijanje opravdano (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Lokalno se na kruškama pojavljuje i kruškina grinja (Eriophyes piri).

U prvim mjerama zaštite jabučastog voća utrošiti veću količinu škropiva.

U stadiju “mišjih uši” jabuke bit će potrebno preventivno postavljanje mamaca za smanjenje populacije potkornjaka (npr. voćni sipac – Xyleborus) u obliku crvenih ljepljivih ploča i otopine etilnog alkohola, naročito u nasadima jabuke koji su bili u proteklim sezonama oštećeni tučom, niskim temperaturama, suviškom ili nedostatkom vode.

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

VAŽNO: Obavještavamo vlasnike plantažnih nasada jabuka, krušaka bresaka, nektarina i šljiva, korisnike potpora za IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja (M10 “Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki” da pripreme i počnu s postavljanjem feromonske klopke i/ili obojene ljepljive ploče (npr. bijele ploče u nasade šljive) za praćenje populacije štetnih organizama!

Također, do početka cvatnje jabuka potrebno je planirati nabavu i postaviti metodu konfuzije (zbunjivanja) jabučnog savijača (Cydia pomonella), što je obveza korisnicima IAKS potpora Programa ruralnog razvoja (“Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima“!

Ovo vrijedi za korisnike koji su 2019. i 2020. preuzeli obvezu provođenja ovih operacija narednih pet godina, ali i sve vlasnike plantažnih voćnih nasada koji se namjeravaju uključiti od ove sezone u Agro-okolišne intervencije “Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki” i “Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima” (konfuzija na našem tržištu dostupna samo protiv jabučnog savijača).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis