Obavijest proizvođačima zimskog i proljetnog luka

Početkom zadnje dekade mjeseca veljače (23.2. o.g.) upućena je preporuka proizvođačima zimskog luka, poriluka i češnjaka o preventivnim mjerama zaštite usjeva. Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili sijati sjeme!

Tijekom prvog dijela zime 2022./23. (studeni, prosinac i siječanj) je zabilježeno značajno više oborina od prosjeka (+148,6 mm ili +94,5 %), dok je tijekom veljače i dosadašnjeg dijela ožujka o.g. izmjereno samo 23,8 mm (70,2 % manje od očekivanog prosjeka). Meteorološki su uvjeti neobični, pa od početka ove godine u više navrata bilježimo izmjenu  iznadprosječno toplih sa nešto hladnijim vremenskim razdobljima: nešto svježije razdoblje ponovno smo zabilježili u danima od 26.2.-07.3. 2023., a najviša dnevna temperatura u posljednja dva tjedna samo u dva navrata nije bila veća od 10°C (u danima 8.3.-20.3. najčešće u rasponu 12,2°-20,5°C)! Ipak, proteklog su tjedna noći bile svježe, s negativnim jutarnjim vrijednostima (od -0,4° do -3,1°C). Narednih će tri dana najviše dnevne temperature dosezati prave proljetne vrijednosti (21-22°C), a jutra više neće biti tako hladna (uz pozitivne temperature 3-7°C)! Tijekom narednog vikenda moguća je promjena vremena, s oborinama i nešto svježijim danima (13-18°C)! Posljednji kišni dan s oborinama >10 mm zabilježen je u središnjem dijelu Međimurja 24.1. 2023., a prema najavama u narednog vikenda (25.3.-27.3.) možemo očekivati 20-ak mm kiše!

U takvim uvjetima vlaga zemljišta nadalje pada, te od u posljednja dva tjedna sa 35,8 % smanjena na 25,7 % (na dubini 7 cm)! Pritom temperature tla na dubini 7 cm rastu, te su vrijednosti posljednjih šest dana s 6,3° povećane na 9,7°C.

Zbog tako zabilježenih uvjeta temperature i vlažnosti tla, na većini planiranih površina sjetva i sadnja lučica usjeva luka dugog dana (proljetni luk) je obavljena proteklih dana ili se još provodi ovog tjedna!

Suzbijanja korova u usjevima luka dugog dana (proljetni luk)!

U narednim danima očekujemo oborine neophodne za klijanje i nicanje usjeva luka, ali jutra početkom narednog tjedna ponovno ostaju svježa (28.3.) (moguće s negativnim vrijednostima), pa proizvođači usjeva luka dugog dana (proljetni luk) tek neposredno prije nicanja usjeva moraju planirati preventivno suzbijanje korova zemljišnim herbicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (neposredno prije nicanja usjeva uz optimalnu vlažnost zemljišta). Naime, proteklih su godina s hrvatskog tržišta povučeni iz primjene neki selektivni herbicidi (npr. bromoksinil, linuron) kojima su uspješno naknadno (postem) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Galinsoga i dr.)!

VAŽNO: Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice! Pri uzgoju luka izravno iz sjemena praksa uspješno koristi iskustva višekratne primjene smanjene količine selektivnih herbicida (prilagođeno razvojnom stadiju usjeva), uz smanjeni utrošak škropiva!

Stoga prema dominantnim korovima na parcelama luka, a prema propisanim ograničenjima dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) preporučujemo provoditi njihovo redovito i višekratno suzbijanje (pre-em i post-em).

 

Kontrola bolesti i štetnika u usjevima luka kratkog dana (zimski luk)!

Zbog iznadprosječnih količina oborina u prvom dijelu zime 2022./23. (u studenom, prosincu i siječnju zabilježeno je gotovo dvostruko više padalina od očekivanja, od čega najviše u obliku kiše) očekujemo moguću jaču pojava prvih simptoma uzročnika bolesti koje se prema iskustvima iz ranijih godina uspješno razvijaju na slabije zaštićenim zimskim usjevima (npr. Peronospora, Botrytis, Pseudomonas)! Redovito pratiti naredne vremenske uvjete i zdravstveno stanje usjeva, te na poljima s mogućom pojavom znakova bolesti provoditi redovito suzbijanje uzročnika plamenjače i plijesni (Peronospora, Botrytis) u zimskom luku dopuštenim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U proteklom smo razdoblju (23.2.) proizvođače zimskog lukovičastog povrća (zimski luk, češnjak) upozoravali da iznadprosječno toplo vremensko razdoblje tijekom prve dvije dekade veljače o.g. pogoduju ranijem aktivnom letu različitih uzročnika “crvljivosti” češnjaka, luka i poriluka: češnjakove muhe (Helomyza lurida), čije su jedinke bilježene na žutim ljepljivim pločama!!

Tržne proizvođače zimskog lukovičastog povrća dugog dana (npr. nakon sadnje lučica) upućujemo praćenje različitih uzročnika “crvljivosti” luka vješanjem žutih ljepljivih ploča (nakon nicanja usjeva koje očekujemo u prvoj polovici travnja o.g.)! Za suzbijanje lukove muhe (Hylemya antiqua) pri uzgoju proljetnog luka iz lučice u našoj zemlji nema registriranih insekticida za folijarno tretiranje usjeva (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), ali se mogu koristiti pripravci registrirani za suzbijanje tripsa (Thrips), a koji istovremeno umanjuju napad povrtnih muha. Tijekom sadnje lučica moguće je u redove koristiti registrirani zemljišni insekticid, koji umanjuje napad lukove muhe, ali se isti naknadno ne smije koristiti kao “mladi luk”!

Napad prezimljujuće populacije lukove muhe (Hylemya antiqua) može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem luka odmah sadnje u polje paučinastim folijama. Preporučuje se uz polja i/ili gredice ranog proljetnog (i zimskog) luka postavljati žute ljepljive ploče.

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Usjeve zimskog luka na otvorenim gredicama koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” već smo u ranijoj uputi (23.2.) preporučili mehanički zaštititi paučinastom folijom od mogućeg napada prve ili prezimljujuće populacije lukove (i češnjakove) muhe.

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika “crvljivosti” svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika “crvljivosti” luka!

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad prezimljujuće (prve) generacije lukove muhe jer usjev još nije dovoljno razvijen da ženke odraslih kukaca na isti odlagala jaja, ali proljetni luk iz lučica (od razvoja 2-3 lista) također je u narednom razdoblju tijekom mjeseca travnja vrlo osjetljiv na napad prezimljujuće populacije lukove muhe!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka, češnjaka i poriluka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati navedenih ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis