Obavijest proizvođačima lijeske

U nasadima  lijeske nakon rezidbe i  cvatnje potrebno je izvršiti zaštitu protiv bakterijskih i gljivičnih bolesti jednim od fungicidima na bazi bakra na primjer:  Champion WG 50Protiv lijeskove grinje (Phytophus avellanae) u fazi kada se vide prvi listići napraviti zaštitu fungicidom na osnovu sumpora  jer sumpor djeluje na smanjenje populacije grinja. Voditi računa da temperatura u vrijeme primjene bude iznad 15 C.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis