Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Breskve i nektarine nalaze se u fazi nabubrenih pupova, dok se ranije sorte ovisno o lokalitetu nalaze u fazi otvaranja pupova, upravo u tim fazama postoji mogućnost da se tijekom vlažnog i kišovitog perioda na voćkama razvije infekcija uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans).

Preventivna zaštita breskve i nektarine može se obaviti primjenom jednog od fungicida: Scab 480 SC,  Syllit 544 SC, Nativo75 WG i dr.

Osim gore navedenih dozvolu za korištenje na breskvi imaju i sljedeći fungicidi: Chromodin S-65,  Ziram 76 WG i dr.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.inž.polj.

Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis