Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasadi koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica) nalaze se u fenofazi bubrenja cvjetnih pupova, te je potrebno odraditi preventivnu zaštitu protiv uzročnika kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans) preparatima na bazi bakra. Za borbu protiv spomenute bolesti upotrijebiti: CUPRABLAU Z 35 WG, BORDOŠKA JUHA CAFFARO itd. Bakrenim preparatima je poželjno dodati jedno od mineralnih ulja: BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE, OVIPRON TOP za preventivnu zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika (jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka).

Na sortama i lokalitetima gdje je došlo do otvaranja pupova preporučamo primjenu jednog od organskih fungicida: CHROMODIN S-65, NATIVO 75 WG, ZIRAM 76 WG, ARGO, DIFCOR, SYLLIT 544 SC itd.

Mumificirane plodove te bolesne i zaražene grane nakon obavljene rezidbe  ukloniti iz nasada radi smanjenja potencijala zaraze.

Tretiranja provesti za mirna vremena te utrošiti veće količine škropiva.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!!       

   

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Pripremi za ispis