Obavijest proizvođačima jabuka

Jabuke na području Koprivničko-križevačke županije nalaze se na većini lokacija  u fazi otvaranja pupova. Nakon provedene rezidbe voćari mogu obaviti zaštitu nekim od  pripravaka na osnovi bakra (Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprocaffaro 50 WP, Champion 50 WG, Champion flow SC, Cuprablau Z 35 WGBordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica i dr.). Zaštita bakrenim pripravcima obavezna je mjera u nasadima jezgričavog voća u kojima je prošle sezone zabilježena bakterijska palež (Erwinia amylovora). Primjenom pripravaka na osnovi bakra saniraju se rane od rezidbe te preventivno štiti od eventualnih ranih infekcija uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Radi suzbijanja prezimljujućih stadija štitastih uši (npr. kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus ), jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) bakrenom pripravku možete dodati parafinsko ulje (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron Top, Ovitex, Promanal neu, Laincoil, Estiuoil, Insectoil key, Plantoil) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i ulja (Modro ulje, Red Fox).

Tretiranje navedenim pripravcima potrebno je provesti za mirna vremena bez vjetra, pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C uz povećani utrošak škropiva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis