Obavijest vlasnicima nasada američkih borovnica

Tijekom jučerašnjeg dana (07.3. 2023.) upućena je preporuka proizvođačima koštičavog voća u kojoj zbog specifičnih vremenskih uvjeta upozoravamo na nešto raniji početak vegetacije od očekivanja (bubrenje pupova). Isto upozorenje vrijedi proizvođačima bobičastog voća, jer već određeno vrijeme na nekim sortama američkih i sibirskih borovnica (Vaccinium corymbosum, Lonicera caerulea var. kamts-hatica) započinje bubrenje pupova i pojava zelenog tkiva. Tome svakako pridonosi značajno odstupanje temperature zraka tijekom mjeseca veljače od prosjeka (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog zimskog razdoblja 2022./2023. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2022. prosinac 2022. siječanj 2023. veljača 2023.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2022./2023. 6,3°C 82,8 2,6°C 71,0 3,7°C 152,0 2,7°C 7,6
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +2,1°C +10,1 +1,7°C +17,1 +3,6°C +121,4 +2,0°C -35,7

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca!

U razdoblju od početka studenog 2022. do kraja veljače 2023. u središnjem dijelu Međimurja je palo čak 313,4 mm padalina (112,9 mm više od očekivanja), a prosječna je temperatura zraka u tom zimskom razdoblju iznosila 3,8°C (+2,3°C iznad očekivanja). Neobično je toplo proteklog mjeseca bilo u danima 17.2.-24.2. 2023. (najčešće uz najviše dnevne vrijednosti 16,0°-19,5°C)!! Značajnije oborine (do 50-ak mm) koje su bile najavljene zadnjeg vikenda u proteklom mjesecu veljači (25.2.-26.2. 2023.) nismo u Međimurju zabilježili (tada je na mjernim mjestima zabilježeno od 4,6 mm 14,6 mm)! Tih je dana bilo prohladno, a naknadno s južnim strujanjima zraka temperature zraka su posljednja četiri dana porasle na vrijednosti 9,0°-13,6°C (3.3.-6.3. 2023.)! Vrlo malo oborina padalo je prethodne noći (06.3./07.3.) (od 2,2 do 6,6 mm)! U narednim danima očekujemo porast jutarnjih (4° do 8°C) i dnevnih temperatura zraka (12° do 18°C). Moguće nove oborine očekujemo krajem narednog vikenda ili početkom idućeg tjedna (11.3./12.3. 2023.) (moguće i malo susnježice)!

Početkom novog milenija određeni broj proizvođača započeo je tržnim uzgojem američkih borovnica. Iste su izrazito acidofilne biljke sa skromnim zahtjevima prema mineralnim hranjivima, a najbolje uspijevaju na humusnim, prozračnim i izrazito kiselim tlima uz pH vrijednost 3,5 do 5,2 (optimalno 4,3 do 4,8). Vrlo osjetljivo razdoblje rasta i razvoja američkih borovnica traje od otvaranja pupova početkom travnja do stadija zelenih razvijenih plodova krajem mjeseca svibnja. U ta dva mjeseca voda, hranjiva i temperatura imaju najveći izravan utjecaj na količinu i kakvoću godišnjeg uroda. Sve donedavno se smatralo da je uzgoj američkih borovnica moguć bez posebnih mjera zaštite od štetnih organizama. Tome su najviše pridonijela iskustva europskih proizvođača koji ih uzgajaju u područjima s relativno malo ukupnih godišnjih oborina, ali kad se intenzivni uzgoj američke borovnice proširio u područjima gdje tijekom vegetacije pada veća količina oborina različiti uzročnici bolesti postaju ograničavajući čimbenik uspješne proizvodnje. U kišnim sezonama najveće izravne štete na urodu američkih borovnica bilježimo od paleži cvijeta i truleži boba (monilije) (Monilinia vaccinii-coymbosi), koja prezimi na mumificiranim plodovima i tijekom proljeća zarazi mlade izdanke.

Za razliku od kupina i malina američke borovnice nisu osjetljive na grinje, a od štetnih organizama životinjskog podrijetla najveće smo štete u našoj zemlji zabilježili od voluharica i ptica! U Međimurju smo zadnjih godina zabilježili ranoproljetnu pojavu zelenih gusjenica grbica (mali mrazovac) (Operophtera), koje prije cvatnje zapredaju i uništavaju generativne organe.

Od početka vegetacije do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja nasada protiv dominantnih gljivičnih bolesti, a novije smjernice za integriranu proizvodnju malina u našoj zemlji pritom dopušta primjenu bakrenog oksiklorida i/ili oksida.

VAŽNO: sve voćare i druge poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Obavijest vlasnicima nasada kupina i malina!

Veća količina oborina u vrijeme intenzivnog porasta izdanaka kupina tijekom pojedinih je sezona u proteklom razdoblju pogodovala jačem potencijalu bolesti u samoniklim i plantažnim nasadima kupina i malina na području cijele sjeverozapadne Hrvatske. Pred početak intenzivnog rasta mladih izdanaka potrebno obaviti obavezne mjere biljne higijene da patoloških poremećaja u ovoj proizvodnoj godini bude što manje. U zimskoj rezidbi kupina dominantne sorte bez bodlji Thornefree odstranjuju se dvogodišnji i svi prekobrojni prošlogodišnji izdanci. Poželjno je i preporučljivo po grmu ostavljati 2-3 izdanka dobre kondicije i zdravstvene ispravnosti. Dominantna gljivična oboljenja u plantažnim nasadima kupina u Međimurju su patološko sušenje izdanaka kupina (Didymdella, Septocyta), žuta hrđa (Kuehneola) i siva plijesan plodova kupina (Botrytis). Potencijalno su najopasniji uzročnici prijevremenog sušenja i propadanja rodnih izdanaka kupina. Bolest se krajem zime prepoznaje po tipičnim znakovima koji podsjećaju na crnu pjegavost vinove loze. Takve izdanke obavezno odstraniti iz nasada, a prije početka vegetacije obavezno ih spaliti. Ostale bolesti se održavaju na nasadima kupina u latentnom ili skrivenom stadiju. Krajem zime se na izdancima mogu primijetiti zadebljala mjesta kao posljedica napada kupinove mušice (Resseliella). Također ih preporučujemo odstraniti. U narednom razdoblju, a nakon obavljene zimske rezidbe preporučujemo za mirnih dana planirati i obaviti prvu preventivnu zaštitu nasada kupina i malina.

Od početka vegetacije do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja nasada protiv dominantnih gljivičnih bolesti, a novije smjernice za integriranu proizvodnju malina u našoj zemlji pritom dopušta primjenu bakrenog oksida.

Za kasno zimsko tretiranje utrošiti povećani utrošak škropiva (600-800 litara/ha).

 Obavijest vlasnicima nasada ribiza!

U nasadima ribiza također svake godine u većoj ili manjoj mjeri srećemo štetne organizme među kojima su češće: lisne uši (Cryptomyzus ribis), staklokrilka (Synanthedon tipuliformis), grinja (Cecidophyopsis ribis), američka pepelnica (Podosphaera mors-uvae), hrđa ribiza (Cronartium ribicola) i pjegavost lišća (Drepanopezita ribis)!

VAŽNO: Moguće je prve mjere zaštite obaviti kombiniranim pripravcima koji sadrže bakar + mineralno ulje, registriranim za primjenu u različitim voćnim vrstama! U manjim nasadima uz okućnice ili vikendice ove zaštitne mjere je moguće obaviti na većini voćnih vrsta. Dopuštenje za amatersku primjenu imaju u našoj zemlji pripravci: Cuprablau-Z 35 WG, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP Manica, Mineralno svjetlo ulje, Ovitex EC i Bijelo ulje EC!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis