Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Prema podacima agroklimatskih stanica, dnevne temperature prelaze 15 °C. Preporučuje se provesti zimsko plavo prskanje protiv kovrčavosti lista (Taphrina deformans) u nasadima breskve, marelice i nektarine i uzročnika bakterioza. Preparati na bazi bakra će također djelovati na uzročnika sušenja cvjetova i grančica (Monilia Laxa) i šupljikavost lista (Stigmina carpophila).

Prema vremenskoj prognozi DHMZ ovaj tjedan možemo očekivati promjenjivo vrijeme sa kišnim razdobljima. Po prestanku oborina , možemo krenuti s preventivnim tretiranjima preparatima na bazi bakra.

Dozvoljeni preparati su:

PREPARAT doza/koncentracija BOLEST
NEORAM WG 0,5 – 0,6 % kovrčavost, šupljikavost, palež cvijeta i mladica
NORDOX 75 WG 0,2 % (nakon berbe do cvatnje ) kovrčavost, bakterijski rak koštičavih voćaka, šupljikavost, palež cvijeta i mladica, trulež ploda
CHAMPION FLOW SC Dozvoljen za breskvu 0,7 % , višnju, trešnju – 0,35 – 0,40 % kovrčavost (breskva), kozičavost (višnja i trešnja)
CHAMPION WG 50 2 – 3 kg/ha uz utrošak 800 – 1500 l vode/ha gnomonia, šupljikavost – breskva, merelica, trešnja, višnja, šljiva
AIRONE SC 4 l/ha uz utrošak 1000 – 1500 l vode/ha u razdoblju mirovanja do cvatnje šupljikavost, rogač šljive, vještičja metla, smeđa trulež, bakterijski rak, rak, kovrčavost na breskvi i nektarini
CUPROCAFFARO 50 WG 0,75 % koštičavo voće – šupljikavost, breskva – kovrčavost
CODIMUR SC 0,25 – 0,3 % (2-3 l/ha uz 800 – 1000 l vode /ha Kovrčavost (breskva, marelica, nektarina)
COPPER KEY 0,3 % 2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha Kovrčavost – marelica, breskva, naktarina
CODIMUR 50 0,30 % (2,4 – 3 kg/ha uz 800 – 1000 l vode/ha) kovrčavost – breskva, nektarina, marelica
COPPER LAINCO 0,3 % (1,8 – 2,4 kg/ha uz 600 – 800 l vode/ha) Kovrčavost – breskva, marelica, nektarina
CUPRABLAU Z 35 WG 1,6 – 2,04 kg/ha uz 500 – 1500 l vode/ha Kovrčavost (breskva, nektarina i marelica), šupljikavost, trulež ploda, pjegavost lista, kozičavost, vještičja metla, rogač šljive, bakterijska pjegavost, vlažna trulež korjenova vrata, bakterijski rak
COPPER KEY FLOW 0,25 – 0,3 % (2 – 3 l/ha uz 800 – 1000 l vode/ha Kovrčavost – breskva, marelica, nektarina
Bordoška juha 20 WP Manica 1,5 % Breskva – kovrčavost, koštičavo voće – šupljikavost
Bordoška juha caffaro 20 WP 1,5 % Breskva kovrčavost

 

Ukoliko se zimskim pregledom voćnjaka uoče jaja lisnih uši, jaja crvenog pauka, štitaste uši potrebno je primijeniti: Bijelo ulje 5%, Mineralno svijetlo ulje 5%, Promanal Neu 1%, Ovipron Top 35 l/ha, Ovitex 20 l/ha, Laincoil 1%, Insectoil key 1%, Estiuoil 1%.

Moguće je primijeniti i gotovu kombinaciju Modro ulje – 2 – 3 % , dozvoljen u mirovanju vegetacije protiv prezimljujućih oblika štetnika  – štitasta šljivina uš, zimska jaja crvenog pauka, zimska jaja lisnih uši, kovrčavost i šupljikavost ili Red fox 3 %

Tretiranje je potrebno provesti prije otvaranja pupova, za mirnog vremena bez  padavina, bez vjetra pri temperaturama iznad 5 °C sa što većom količinom škropiva.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis