Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Premda je veljača o.g. bila +2,0°C toplija od višegodišnjih prosjeka (vidi Tablicu 1.), zadnja tri dana proteklog mjeseca je uz sjeverna zračna strujanja značajno osvježilo, a početkom ožujka bilježimo malo snježnih oborina i rosulje uz najviše dnevne temperature 3-4°C!! Krajem zime 2022./2023. kondicija ozimih žitarica je različita, ovisna o roku sjetve, izboru sorte i količine sjemena, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Općenito, zima 2022./23. je bila dobra za prezimljenje ozimih usjeva, ali prohladno razdoblje u prvoj polovici veljače o.g. djelomično se narušilo kondiciju usjeva (uz najniže temperature zraka najčešće pri vrijednostima od -7,7° do -9,9°C zabilježeno u danima 5.2.-11.2. 2023.).

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog zimskog razdoblja 2022./2023. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2022. prosinac 2022. siječanj 2023. veljača 2023.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2022./2023. 6,3°C 82,8 2,6°C 71,0 3,7°C 152,0 2,7°C 7,6
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +2,1°C +10,1 +1,7°C +17,1 +3,6°C +121,4 +2,0°C -35,7

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca!

U razdoblju od početka studenog 2022. do kraja veljače 2023. u središnjem dijelu Međimurja je palo čak 313,4 mm padalina (112,9 mm više od očekivanja), a prosječna je temperatura zraka u tom zimskom razdoblju iznosila 3,8°C (+2,3°C iznad očekivanja). Neobično je toplo proteklog mjeseca bilo u danima 17.2.-24.2. 2023. (najčešće uz najviše dnevne vrijednosti 16,0°-19,5°C)!!

 Proteklu su zimu obilježile izmjene iznadprosječno toplijih sa nekoliko hladnijih razdobljima (krajem studenog-početkom prosinca i zadnja dekada siječnja i prva polovica veljače), oborina je bilo značajno više od prosjeka, a zbog spomenutih golomrazica početkom druge polovice veljače zdravstveno stanje i kondicija ozimih žitarica na laganijim i kiselim tlima nije optimalna. Na nekim poljima vidljivi su znakovi nedostatka hranjiva.

U pravilu krajem zime – početkom proljeća preporučujemo obaviti prve prihrane usjeva manjim količinama pojedinačnih dušičnih gnojiva, naročito u usjevima slabije kondicije i koji pokazuju znakove lokalnog žućenja (prije najavljenih oborina) (dobro je bilo manju količinu hranjiva primijeniti već prije oborina zabilježenih proteklih dana)!

Također, tijekom zimskih se mjeseci bez obzira na meteorološke uvjete razvijaju pojedine vrste neželjenih biljaka ili korova u ozimim usjevima.

Procjenu potrebe suzbijanja korova u ozimim žitaricama u dva navrata – već ujesen i/ili rano u proljeće (ili krajem zime)!

Dominantni zimski korovi u žitaricama su mak, mrtva kopriva, čestoslavica, potočnica, broć, dvornici, divlja repica, gorušica, mišjakinja, kamilica, jarmen, rusomača, te trave obična slakoperka, mišji repak, vrste roda Bromus, Poa i drugi. Njihovo suzbijanje ne preporučujemo provoditi na poljima gdje su usjevi loše kondicije, odnosno dok se ozima pšenica nakon prve prihrane ne oporavi od nedostatka hranjiva i bude u stadiju završetka busanja ili najkasnije početkom vlatanja! Krajem busanja su još uvijek zadnji rokovi suzbijanja dominantne korovne trave u ozimoj pšenici na području Međimurja – obične slakoperke ili pahovke (Apera spica venti), te drugih zimskih (bienalnih) korova koji rastu iz sjemena.

Na hrvatskom je tržištu za suzbijanje navedenih korova registriran zadovoljavajući broj herbicida.

Primjenu kombiniranih zemljišno-kontaktnih herbicida registriranih za primjenu u ozimim žitaricama preporučujemo nakon prvih gnojidba i očekivanih oborina! Ovisno o dominantnim korovima na parcelama i razvojnom stadiju ozimih žitarica, preporučujemo odabrati neki od dopuštenih herbicida na parcelama u ozimim žitaricama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ova uputa ne vrijedi za proizvođače koji su korove u ozimim žitaricama suzbijali već krajem jeseni 2022. godine (vidi preporuku od 10.10. 2022.)!

Primjena herbicida krajem zime – rano u proljeće obavlja se u razvojnom stadiju usjeva BBCH 21-30, uz mogućnost korektive aplikacije do faze BBCH 32!

Voditi računa o selektivnosti herbicida u ozimim žitaricama, odnosno u uputama provjeriti u kojem je razvojnom stadiju dopuštena primjena pojedine djelatne tvari (trgovačkog pripravka)! Tijekom narednih tjedan dana jutra će još uvijek biti prohladna (od -1° do +4°C), a dnevne vrijednosti neće biti značajno veće od 6-7°C! Temperatura zemljišta na dubini 7 cm spustila se zadnjih pet dana sa 6,9°C na svega 4,8°C a zasićenost zemljišta vlagom je 31 %! Stoga naredni dani još nisu optimalni za kasno zimsko suzbijanje korova na većini polja zasijanih ozimim žitaricama!

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Vremenski uvjeti zabilježeni u početnom dijelu kalendarske 2023. godine, zbog oborina značajno većih od očekivanim količinama (vidi Tablicu 1.) bili su povoljni ranijem razvoju bolesti ozimih žitarica početkom 2022. (npr. Puccinia, Septoria i dr.). Zbog dugotrajnog zadržavanja vlage (rosa) krajem 2022. i početkom 2023. godine (naročito uz riječne doline Mure i Drave) u narednom razdoblju preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje usjeva (već smo zabilježili prve simptomi nekih od uzročnika bolesti u usjevima ozime pšenice i ječma)! Količina i raspored oborina u narednom će razdoblju, uz mjere provedene zaštite, najviše utjecati na jači ili slabiji razvoj većine uzročnika bolesti ozimih žitarica.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis