Obavijest proizvođačima koštičavog voća i bajama

Preporučamo proizvođačima koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica, trešnja, višnja, šljiva) i  bajama da izvrše prvu preventivnu zaštitu tzv. „plavo prskanje“ .

Ovim tretiranjem vrši se zaštita od uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans), paleži cvjetova i rodnih mladica (Monilinia laxa), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), kozičavosti lišća trešanja i višnje (Blumeriella jaapii) i bakterijskih bolesti.

Prije obavljanja tretiranja potrebno je ukloniti sve bolesne i oštećene grančice ili grane, odstraniti mumificirane plodove unutar krošnje te ih uništiti spaljivanjem ili zakopavanjem.

Preventivu zaštitu provesti pripravcima na osnovi bakra u vrijeme bubrenja pupova, jer u kasnijim primjenama nakon otvaranja pupova moguća je pojava fitotoksičnosti.

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka bakrenom pripravku je moguće dodati mineralno ulje ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja .

Tretiranje provesti za mirna vremena uz obilan utrošak škropiva. Važno je krošnju i deblo „okupati“ sa svih strana, jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, pukotinama i ljuskicama pupova.

Izbor sredstva za zaštitu bilja  vršiti prema važećim dozvolama i registracijama koji se vode u Fitosanitarnom informacijskomsustavu (FIS) dostupnom na adresi http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su voditi evidenciju o zaštiti bilja čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Pripremi za ispis