Obavijest proizvođačima uljane repice

Dosadašnja zima 2022./23. jedna je od najtoplijih od kada postoje mjerenja meteoroloških podataka u našoj zemlji. Zadnja tri mjeseca protekle 2022. godine bila su toplija od prosjeka od +1,7° (prosinac) do +2,8°C (listopad) (vidi Tablicu 1.). Tijekom studenog i prosinca 2022. zabilježeno je u središnjem dijelu Županije ukupno 153,8 mm oborina (najviše kiše), pa je zasićenost zemljišta vlagom tijekom posljednjih tjedan u rasponu 34,2-36,3 %. Tijekom posljednjih sedam dana neobično je toplo: najviše su dnevne temperature zraka gotovo svakodnevno u rasponu od 12,8° do 18,0°C! Jutra su posljednjih tjedan dana bez pojave mraza, sa svakodnevno pozitivnim vrijednostima u rasponu 0,9°-6,9°C, pa je zemljište na dubiti 7 cm dosegnulo početkom Nove godine vrijednost 7,2°C! Naredna dva dana ponovno očekujemo najviše dnevne vrijednosti >=12°C, pa će prvi tjedan u mjesecu siječnju o.g. biti povijesno sunčan i topli, čak +7,1°C iznad očekivane vrijednosti! Tek nešto svježije razdoblje s novim oborinama (kiša) očekujemo početkom narednog tjedna. U takvim uvjetima bilježimo iznadprosječno napredan početni i “prezimljujući” razvoj uljane repice, a kako smo u danima od 29. prosinca 2022. do 2. siječnja 2023. u hladovini bilježili dnevne vrijednosti od 12,82° do 18,03°C, posljednja dva dana bilježimo prvu pojavu proljetnih štetnika u usjevima uljane repice!

 

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog jesensko-zimskog razdoblja 2022./2023. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti listopad 2022. studeni 2022. prosinac 2022. **siječanj 2023.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2022./2023. 12,7°C 11,0 6,3°C 82,8 2,6°C 71,0 7,2°C 0,6
*Prosjek 9,9°C  89,0 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6
Razlika (±) +2,8°C -78,0 +2,1°C +10,1 +1,7°C +17,1 +7,1°C -30,0

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca; **izmjereno do 5.1. 2023. u 6.00 sati!

 

Naime, zdravstvenim pregledom usjeva uljane repice u središnjem dijelu Međimurja (okolica Čakovca) zabilježili smo brojniju pojavu proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus). U moguće je da navedeni neželjeni organizmi započnu ishranom i odlaganjem jaja (naročito na laganijim zemljištima)! To je 30 dana ranije nego protekle 2022. godine, odnosno 45 dana ranije nego početkom 2021. godine!

Stoga proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju preporučujemo redovito pratiti brojnost nametnika (poželjno se uz vizualne preglede postavljati žute ljepljive ploče ili žute posude) (prvo se pojavljuju štetne pipe, a tek naknadno repičin sjajnik) (Brassicogethes aeneus), te prema potrebi provesti mjere usmjerene zaštite dopuštenim insekticidima za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Budući je na našem tržištu registriran manji broj pripravaka (iz tri različite skupine) za suzbijanje štetnika uljane repice, birati sredstva i kombinacije prema boljem postranom učinku na dominantne štetnike.

 

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Zbog iznadprosječne količine oborina u mjesecu rujnu (171,6 mm), studenom (82,8 mm) i prosincu (71,0 mm) 2022. godine, te dugotrajno zadržavanje vlage u mjesečnim vrijednostima od 23.155 minuta (prosinac) do 29.840 minuta (studeni) opasnost od ranije pojave gljivičnih bolesti uljane repice je značajno veća nego protekle zime (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (Phoma, Botrytis, Alternaria). Prvi simptomi suhe truleži (Phoma) u usjevima uljane repice na većini međimurskih polja uočeni su još u prvom tjednu mjeseca listopada 2022. godine! Na mogući jači intenzitet pojave uzročnika bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina krajem zime i početkom proljeća o.g., a moguće mjere suzbijanja bolesti uljane repice valja već provoditi ili planirati sa kasnim zimskim ili ranim proljetnim usmjerenim mjerama suzbijanja repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus). Dopuštene fungicide za suzbijanje bolesti uljane repice moguće je istovremeno koristiti sa insekticidima za suzbijanje štetnika uljane repice. Usmjerene mjere zaštite tijekom zimskog razdoblja provoditi na temperaturama zraka >5°C, te birati dane kada nema izraženog vjetra.

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis