Preporuka vlasnicima nasada jabuke

Posljednjim pregledom plantažnih nasada na lokalitetima Kitišanci, Bizovac, Đakovo i Čeminac, utvrđeno je kako su kultivari jabuke kasnijeg dozrijevanja u fenofazi (BBCH 81-85) tj. plodovi su postigli punu veličinu i u fenofazi su dozrijevanja. Na većini su lokaliteta je u posljednjih 15 dana zabilježene veće ili manje količine oborina (8-12 mm), koje uz relativno visoke srednje dnevne temperature, stvaraju povoljne uvjete razvoj krastavosti (Fuzikladija). Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, zadnji povoljni uvjeti za razvoj srednje jake infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia) bili su u periodu od 31.08. – 01.09.2022., te se u narednim danima očekuju nove oborine.

Stoga je potrebno imajući u vidu sortiment i vrijeme dozrijevanja u pojedinim nasadima, obaviti preventivnu zaštitu nasada jabuke i kruške protiv uzročnika krastavosti, korištenjem pripravaka kratke karence a koji će djelovati i na smanjenje zaraze skladišnim bolestima jabuke (Colletotrichum spp., Penicillium spp., Stemphylium spp., Botrytis spp.). Primijeniti se mogu pripravci na bazi: kalijevog hidrogen karbonata (Vitisan,  Karbicure) – karenca 1 dan, fludioksonila (Geoxe) – karenca 3 dana ili kombinacija piraklostrobina+boskalida (Bellis) – karenca 7 dana. Od bioloških pripravka mogu se primijeniti sredstva na bazi bakterije Bacillus amyloliquefaciens (Serenade aso) – nema karence.

Kako se još uvijek bilježi let jabučnog savijača (Cydia pomonella), te kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) u nasadima se mogu koristiti insekticidni pripravci kraće karence na bazi: emamektin benzoata (Affirm, Affirm opti) – karenca 7 dana, spinetorama (Delegate 250 WG) – karenca 7 dana.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis