Obavijest proizvođačima kupusa

Nakon dužeg sušnog razdoblja u narednim danima najava je promjenjiva vremena uz oborine.

Preporuka je obaviti pregled parcele i prema potrebi provesti mjere zaštite protiv uzročnika bolesti. U izboru dozvoljenih preparata postupiti prema preporuci od 28.07.2022. godine.

Vremenske prilike također pogoduju razvoju štetnika kupusa pa stoga skrećemo pažnju na važnost redovitog pregleda svojih parcela na prisutnost štetnika. Preporuča se postaviti žute ljepljive ploče iznad biljaka kupusa kako bi prema ulovu odraslih oblika štetnika lakše procijenili pojavu njihovih ličinki na biljkama i na vrijeme proveli zaštitu.

U zaštiti protiv štetnika na kupusu u izboru dozvoljenih preparata postupiti prema preporuci od 28.07.2022. godine.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju     tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis