Obavijest vinogradarima

Savjetujemo posljednju ovosezonsku zaštitu vinograda i to samo u zoni grožđa. Prethodno je korisno otkloniti suvišno lišće u zoni grožđa. Preventivnu zaštitu grozdova treba obaviti protiv sive plijesni (Botrytis cinerea P.) Posebnu pozornost obratite na dobru „okupanost“ grozdova (ali bez otkapavanja!).

Koristiti možete jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500, Chorus 75, Luna Privilege, Cantus, Scala, Pyrus 400, Switch 62,5 ili Geoxe. Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogena savjetuje se i korištenje jednog od okvašivača ponuđenih na tržištu.

Savjetujemo da aplikaciju obavite sa višom dozvoljenom koncentracijom navedenom u uputama za primjenu i sa po dvije sapnice (dizne) sa svake strane reda jer nema potrebe zaštićivati cijeli trs.

Posebnu pozornost obratite na poštivanje karence obzirom na termin berbe.  Obavezno vodite i evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Pripremi za ispis