Uputa međimurskim vinogradarima o mjerama četvrte usmjerene zaštite vinograda nakon cvatnje

Od posljednje upute za treću zaštitu vinograda nakon cvatnje proteklo je 15 dana (06.7. 2022.).

Vrijeme je u prve dvije dekade mjeseca srpnja o.g. prema višegodišnjim očekivanjima: uglavnom stabilno i vruće: u protekla je dva tjedna najviša dnevna temperatura u Međimurskom vinogorju bila u rasponu od 24,9°-33,3°C! Kiša je padala u tri navrata u vrlo malim količinama (dnevno od 0,2 do 1,0 mm, ukupno 1,6 mm) (zabilježeno u središnjem dijelu Međimurskog vinogorja, Železna Gora, praćeno u vinskoj sorti Rajnski rizling)!! Jutra su u istom razdoblju bila nešto svježija s najnižim vrijednostima 10,7°-17,6°C! Srpanjski “toplinski udar” započeo je početkom tjedna (18.7.), pa su zadnja tri dana najviše dnevne vrijednosti u hladovini >30°C. U narednim danima očekujemo porast njihovih vrijednosti na 36-38°C (iduća 4-6 dana!!)!! Mogućnost lokalnih oborina u narednim danima je vrlo mala. Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja u vinogorju su 50,1-76,9 % (prosječna srpanjska vlažnost zraka u vinogradima iznosi 63,4 %). Pritom ukupno mjesečno zadržavanje vlage u zoni grožđa iznosi 1.760 minuta!

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec (općina Sveti Juraj na Bregu) nakon šest usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 15.5.-10.7. 2022. (uz prosječni razmak tretiranja 11,2 dana) plamenjača (Plasmopara) u razdoblju 12.6.-10.7. uništila >55 % grožđa (netretirano plamenjača)! Naknadno se nakon 29. lipnja o.g. počela razvijati pepelnica (Erysiphe), te je do 19. srpnja uništila >65 % grožđa (netretirano pepelnica) (na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon)! Na netretiranom lišću se još pojavljuje crna trulež (Guignardia)! U svim članovima mikro-pokusa do sredine mjeseca srpnja o.g. dobivena je uglavnom odlična zaštita protiv navedenih uzročnika bolesti! Na nezaštićenom dijelu trsja pojavljuje se još u 2022. sezoni crne pjegavost (Phomopsis) i siva plijesan (Botrytis) (bazalno lišće)!

Simptome plamenjače pronalazimo uglavnom na lišću bujnijih vinskih sorti, npr. Muškat žuti, Moslavac bijeli ili Šipon, Pinot sivi i dr., na više praćenih lokaliteta u vinogorju (npr. Sveti Urban, Banfi, Železna Gora)!

Toplo i sparno razdoblje u tijekom zadnje dekade mjeseca srpnja i početkom mjeseca kolovoza o.g. još će uvijek pogodovati razvoju kasne pepelnice (Erysiphe) na bobicama i(ili) peteljkovini u slabije zaštićenim vinogradima, a ranijih smo sezona ovu pojavu naročito bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i Graševini.

Tablica 1. Zbroj prosječnih dnevnih temperatura mjereno od 1. travnja do 15. srpnja na mjernom lokalitetu Železna Gora (općina Štrigova) u vinogradu tijekom proteklih dvanaest sezona:

Godina Zbroj srednjih temperatura >10°C

(1.4.-15.7.)

2011. 755°
2012. 812°
2013. 730°
2014. 650°
2015. 769°
2016. 742°
2017. 804°
2018. 892°
2019. 719°
2020. 670°
2021. 701°
2022. 788°

 

Prema zbroju srednjih dnevnih temperatura (>10°C) mjereno od početka travnja do sredine srpnja o.g. suma je dosegnula vrijednost 788°C, što je značajno više nego posljednje tri sezone! Jedino je 2018., 2017. i 2012. u promatranom razdoblju zabilježena veća suma dnevnih temperatura (vidi Tablicu 1.). Stoga već od 18. srpnja o.g. u vinogorju bilježimo početak promjene boje kožice boba na nekim sortama grožđa (vidljivo u Svetom Urbanu na sortama otpornim na plamenjaču i pepelnicu)!

Ipak, krajem mjeseca srpnja o.g. vinogradare upućujemo na izbor fungicida i njihovih mješavina sukladno ograničenjima zbog mogućeg negativnog utjecaja na početak vrenja i fermentaciju mošta (voditi računa o karencama propisanim za vinske sorte grožđa) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Većina fungicida dopuštenih za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu ima za vinske sorte u pravilu dužu karencu nego za stolne ili jestive sorte grožđa, zbog mogućeg naknadnog negativnog utjecaja na fermentaciju mošta i/ili vinifikaciju! Zbog produljene karence za vinske sorte loze krajem srpnja i(ili) početkom kolovoza više ne preporučujemo miješati sumporne fungicide sa djelatnim organskim tvarima iz skupine ditiokarbamata (npr. metiram). Karenca za vinske sorte grožđa u tom slučaju iznosi čak 56 dana! Djelatna tvar folpet također ima “produženu” karencu za vinske sorte grožđa (K=42 dana)!

Djelatne tvari folpet i bakar, osim što primarno suzbijanju plamenjaču vinove loze, imaju pozitivan popratni učinak na neke druge bolesti (npr. pepelnicu, plijesan) pa ih vinogradari u tvornički kombiniranim pripravcima često koriste u mjerama zaštite sredinom ili krajem mjeseca srpnja, a poglavito ako nasade ošteti tuča!

Ipak, u iznadprosječno vrućem i suhom drugom dijelu ljeta bakarni pripravci mogu negativno utjecati na aromu nekih vinskih sorata (npr. Sauvignon, Muškat žuti) (zabilježeno tijekom 2012., 2015, 2017. i 2018. sezone), pa je u većini zapadno-europskih vinogradarskih država primjena bakra u integriranoj proizvodnji grožđa je ograničena na najviše 3-4 kg čiste djelatne tvari/ha tijekom jedne sezone!

Samo u vinskim sortama kasnije epohe dozrijevanja (npr. Graševina, Rajnski rizling, Moslavac bijeli ili Šipon, Cabernet sauvignon) moguće je u narednom razdoblju koristiti kombinirane bakarne fungicide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Većina pripravaka za suzbijanje pepelnice grožđa (Erysiphe necator) ima propisanu karencu za vinske sorte od 35 do 42 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U mladim vinogradima sadnje 2021. i 2022. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, a prednost dajemo kombiniranim pripravcima sa preventivnim i kurativnim učinkom pri suzbijanju ove bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

Moguću primjenu specifičnih botriticida (protiv sive plijesni – Botrytis cinerea) u narednom razdoblju prilagoditi početku promjene boje i/ili mekšanja bobica, terminu planirane berbe grožđa i zabilježenim ili najavljenim meteorološkim uvjetima u narednom razdoblju.

VAŽNO: Ako su sve mjere zaštite vinograda provedene po dosadanjim uputama i nema simptoma važnijih uzročnika bolesti u nasadima, moguće je mjere četvrte aplikacije nakon cvatnje vinograda odgoditi na završetak srpanjskog “toplinskog vala”, odnosno razmak tretiranja između treće i četvrte aplikacije nakon cvatnje može iznositi 18-20 dana!

U razdoblju nakon 21.6. o.g. bilježili smo let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) (na praćenim lokalitetima Trnovčak, Sv.Urban, Vučetinec i Orehovčak), no njihova brojnost bila najveća u razdoblju 29.6.-13.7. 2022. (ukupno je na četiri praćena lokaliteta u razdoblju 21.6.-20.7. 2022. uhvaćeno 264 leptira!). Ali, u tom su razdoblju istovremeno bili vrlo aktivni i cvrčci (Hyalestes, Oncopsis, Orientus, Scaphoideus) – prijenosnici fitoplazmatskih žutica vinove loze (npr. Grapevine flavescence doreé MLO), pa je u proteklom razdoblju  bilo potrebno odabrati djelatne tvari koje istovremeno suzbijanju sve navedene štetne organizme u vinogradima!

VAŽNO: U preporukama nakon cvatnje vinograda (od 23. lipnja i 6. srpnja o.g.) navedene su mjere za iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze (Candidatus Phytoplasma vitis) (Grapevine Flavescence dorée, FD) kojih su vinogradari obvezni na provođenje, a sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)! Mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice moraju se sprovoditi u čitavom području Međimurskog vinogorja!

Prema iskustvima iz ranijih sezona prirodni prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim vinogradarskim područjima Međimurja! Brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka!

Vinogradarima preporučujemo u narednim danima vješati žute ljepljive ploče kako bi se pratila populacija američkog cvrčka (Scaphoideus), te prema potrebi obavilo dodatno tretiranje (samo ako se na jednu ploču tijekom sedam dana krajem srpnja o.g. uhvati barem četiri odrasla oblika ovog štetnika)!

VAŽNO: Ove smo sezone populaciju odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus) započeli pratiti žutim ljepljivim pločama u danima nakon 5. srpnja! Prve odrasle oblike američkog cvrčka (Scaphoideus) zabilježili smo već u danima 13.7.-18.7. 2022. (samo na području općine Sveti Juraj na Bregu, dok na području Železne Gore, Svetog Urbana, Grabrovnika i graničnog mjesta Banfi u istim danima odrasli oblici američkog cvrčka nisu zabilježeni!)! Ove sezone je pojava odraslih oblika američkog cvrčka zabilježena 10 dana ranije nego prethodnih sezona (posljednje 4 godine prve ulove američkog cvrčka na žute ljepljive ploče u Međimurskom vinogorju smo bilježili u danima 23.7.- 3.8.)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis